Publicerad 11 april 2019

Barnkonventionen föreslås bli svensk lag

Du som förtroendevald har en avgörande roll genom att fatta bra beslut som går att genomföra och är grundade i barnets rättigheter. Ledningens roll är att skapa förutsättningar för att medarbetarna ska kunna genomföra besluten i organisationen. Medarbetarens uppgift är att använda rätt metoder för att tillämpa rättigheterna bland barn och unga.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR