Publicerad 25 november 2019

Barnen i fokus

Hur vet vi att vi ger bra stöd till barn och unga? Varför skiljer sig kostnaderna för den sociala barn- och ungdomsvården åt så mycket mellan kommunerna utan att det finns ett direkt samband med socioekonomiska faktorer? På vilket sätt använder vi bäst resurser inom förskola, skola och socialtjänst för att i möjligaste mån rusta barn och ungdomar väl för sina fortsatta liv?

Genom intervjuer med politiker och chefer i nio kommuner har vi kartlagt vilka förutsättningar som gynnar ett bra offentligt stöd till barn och unga.

Vi hoppas att genom denna idéskrift inspirera andra kommuner att hitta sina lösningar och strukturer.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR