Publicerad 5 november 2020

Avhopp från politiskt förtroendeuppdrag

Studien grundar sig på intervjuer med sex förtroendevalda som antingen valt att avsluta ett eller flera uppdrag samt förtroendevalda som allvarligt övervägt att lämna uppdrag på grund av hot och hat.

Berättelser beskriver det hot och hat de utsatts för samt vilka konsekvenser det har inneburit, oavsett om de allvarligt har funderat på att avsluta sitt uppdrag eller om de avslutat sitt uppdrag helt eller delvis. Syftet med rapporten är att kunna använda erfarenheterna som ett underlag för att utveckla ett relevant stöd.

Avhopp från politiskt förtroendeuppdrag Pdf, 493 kB.

Kontakt

Kontakta SKR