Publicerad 21 november 2019

Automatiskt trafiksäkerhetskontroll - ATK på kommunala vägar

Automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK) är ett verktyg för att få ner hastigheten och därmed öka trafiksäkerheten. ATK har också positiva synergieffekter på andra viktiga samhällsmål inom miljö och energi, exempelvis utsläpp av CO2, bullernivå och drivmedelsförbrukning.

Hittills har ATK i huvudsak placerats på statliga vägar utanför tätbebyggt område, men ATK kan vara en lämplig åtgärd även på det kommunala vägnätet.

Denna skrift vänder sig till tjänstemän och beslutsfattare i kommuner som vill veta hur ATK fungerar och vad man ska göra för att få möjlighet att etablera kameror på sitt vägnät samt vilka insatser och kostnader som krävs av kommunen.

Automatiskt trafiksäkerhetskontroll - ATK på kommunala vägar

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset