Publicerad 28 januari 2021

Automatisering i välfärden

Svensk välfärd står inför stora utmaningar. Demografiska förändringar väntas leda till svårigheter att klara såväl finansiering som kompetensförsörjning inom kommun- och landstingssektorn. Det är därför nödvändigt att hitta nya och effektivare arbetssätt.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR