Publicerad 26 november 2019

Att utveckla fullmäktige - javisst men hur!

Hur kan de folkvalda vara aktiva i den lokala och regionala utvecklingen? Hur kan uppdraget som medborgarföreträdare göras intressant och spännande? Hur kan fullmäktige vara en intressant arena för debatt, påverkan och beslut? De här frågorna brottas många kommuner och landsting med. För några är lösningen stora organisationsförändringar. Andra utvecklar arbetsformer inom den befintliga organisationen. Gemensamt för de flesta är att huvudsyftet är att stärka fullmäktiges ställning och därmed också uppdraget som folkvald. Många olika utvecklingsprojekt har genomförts och nu börjar konkreta resultat att synas.

I denna idéskrift presenteras kunskaper och erfarenheter från fyra års diskussioner och praktiskt prövande. Den visar och diskuterar hur fullmäktige kan utvecklas i syfte att möta förändrade krav och förväntningar från omvärld, medborgare och förtroendevalda. Vår förhoppning är att den ska bidra till diskussioner och förnyelse av den lokala och regionala demokratin!

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.