Publicerad 24 mars 2021

Att styra med könsuppdelade nyckeltal

Att styra mot jämställdhet förutsätter att det finns nyckeltal som kan användas för att följa och analysera utvecklingen på en övergripande nivå. SKR har därför gjort ett urval av lokala och regionala jämställdhetsnyckeltal. Dessa presenteras i databasen Kolada som tillhandahålls av Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA).

Arbetet har bedrivits tillsammans med medlemmar och RKA, och i samverkan med Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelsen, inom ramen för en överenskommelse med regeringen 2018-2020 om stärkt stöd till jämställdhet.

Att styra med könsuppdelade nyckeltal, webb

Informationsansvarig

  • Magnus Jacobson
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset