Publicerad 25 november 2019

Att skapa index

Övergripande index, som visar på det sammanvägda resultatet av olika indikatorer, efterfrågas ofta i arbetet med Öppna jämförelser. Syftet med denna rapport är att beskriva metodologiska överväganden vid konstruktion av ett index.

Olika metoder beskrivs och analyseras med utgångspunkt i Öppna jämförelser Folkhälsa och många intressanta frågor ställs kring konstruktion av ett sammansatt mått på folkhälsoområdet.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.