Publicerad 21 november 2019

Att mäta patientsäkerhetskultur - Tipsguide - Från mätning till åtgärder

Mätning av patientsäkerhetskulturen i landsting, på sjukhus eller i delar av verksamheter har pågått sedan handboken kom ut. Denna Tipsguide har därför sammanställts av personer med erfarenheter av mätningar i sina organisationer.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.