Publicerad 25 november 2019

Att mäta patientsäkerhetskulturen

Patientsäkerhetskulturen är de värderingar, attityder och beteenden som påverkar patientsäkerheten på en arbetsplats. Handboken och enkäten riktar sig till hälso- och sjukvårdens sluten- och öppenvård

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset