Publicerad 25 november 2019

Att lyckas med folkhälsoprojekt

Att lyckas med folkhälsoprojekt är ett verktyg för förbättring av folkhälsoprojekt och folkhälsoprogram. Verktyget består av ett antal frågor, vilka visat sig vara centrala för kvaliteten i denna typ av projekt.

Genom att ta ställning till de frågor som ställs i verktyget ökar förutsättningarna för att målen för projektet uppfylls, att en löpande uppföljning genomförs och att kunskap och kvalitet utvecklas.

Att lyckas med folkhälsoprojekt

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset