Publicerad 28 september 2020

Att hantera hot, hat och våld mot förtroendevalda

Skriften analyserar ett sextiotal styrande dokument som fokuserar på hot, hat och våld mot de förtroendevalda. Skriften lyfter vikten av att tydliggöra en organisation för säkerhetsarbetet och att besluta om vilket ansvar som respektive kommun och region tar för de förtroendevaldas trygghet och säkerhet.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset