Publicerad 8 maj 2020

Att följa omställningen till Nära vård

Det finns behov och efterfrågan av ett gemensamt set av indikatorer som SKR kan ställa till medlemmarnas förfogande att använda som stöd i den pågående omställningen till Nära vård. Initiativ har därför tagits till ett projekt för att utarbeta förslag till former för upp-följning och till ett indikatorset att ställa till SKR- medlemmarnas förfogande som ger förutsättningar för att systematiskt och gemensamt kunna följa förflyttningen mot det som kännetecknar Nära vård.

I den här skriften redovisas resultatet av ett första steg i det arbetet. Det ska ses som en översikt över mått och indikatorer som projektet bedömt vara användbara.

Att följa omställningen till Nära vård

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset