Publicerad 11 april 2019

Att demokratisera demokrati

Under våren 2016 har Göteborgs universitet på uppdrag av SKL genomfört en högskolekurs kring ”Omvärldskunskap, samhällsförändring och medborgardialog”.

Som examinering av kursen fick kursdeltagarna som alla är tjänstepersoner i en kommun skriva en uppsats med syfte att bygga ihop det lokala arbetet med olika teoretiska utgångspunkter som kursen lyft fram. Vi fann uppsatserna så intressanta så vi ville ge andra möjligheter att ta del av dem och det är dessa uppsatser du möter i denna skrift.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.