Publicerad 10 april 2019

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Skriften tar sitt avstamp i arbetsmiljöansvaret som helhet, men fokus ligger på att stötta arbetsgivaren i det förebyggande arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering. Skriften ger bland annat handfasta råd kring hur en rehabiliteringskedja kan se ut samt en inblick i gällande lagstiftning på arbetsmiljöområdet.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR