Publicerad 26 november 2019

Arbetsgivarperspektiv på kommuner och landsting: fakta och analys 2011

Med denna årligen återkommande rapport vill vi skapa förståelse för och ge kunskap om vårt agerande i arbetsgivarpolitiska frågor. Det gör vi genom att varje år lyfta fram och analysera några av de frågor vi anser särskilt prioriterade och viktiga att arbeta med. I år belyser vi frågorna Lönebildning, Ökad hälsa – minskad sjukfrånvaro, Chefer i kommuner och landsting samt Omställningsavtal.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset