Publicerad 27 november 2019

Arbetsgivarperspektiv på kommuner och landsting: fakta och analys 2010

Med denna årligen återkommande rapport vill SKL skapa förståelse för och ge kunskap om sitt agerande i arbetsgivarpolitiska frågor. Det gör vi genom att varje år lyfta fram och analysera några av de frågor vi anser särskilt prioriterade och viktiga att arbeta med. I år belyser vi frågorna lönebildning, ökad hälsa – minskad ohälsa, resultatinriktad arbetsgivarpolitik, samt employer brandning.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR