Publicerad 15 september 2021

Anvisad att söka till reguljära studier och sen då?

I denna rapport ges en nulägesbild av hur Arbetsförmedlingens samlade uppdrag att anvisa individer att ansöka till studier inom komvux fungerar i praktiken, samt förslag till förbättringar. Målgruppen för anvisning finns inom ramen för den kommunala förvaltningen, komvux framförallt men en del uppbär också ekonomiskt bistånd för sin försörjning, SKR föreslår åtgärder även inom detta område.

Rapporten baseras på erfarenheter från SKR:s medlemsnätverk inom arbetsmarknads-, integrations och utbildningsområdet samt ekonomiskt bistånd. Den bygger också på en enkät om ekonomiskt bistånd till samtliga kommuner, och en undersökning som genomförts av Zweig Solutions uppdrag av SKR.

Anvisad att söka till reguljära studier och sen då?

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset