Publicerad 27 november 2019

Analys öppna jämförelser grundskola 2009: Konsten att nå resultat - erfarenheter från framgångsrika skolkommuner

Vad är det som gör att vissa kommuner lyckas så bra med sin skolverksamhet? Finns det gemensamma nämnare för framgångsrik styrning och ledning av skolan? Denna rapport visar att det spelar roll för skolans verksamhet hur den övergripande ledningen och styrningen fungerar. Vi har identifierat ett antal faktorer som kan leda till framgång!

Bakgrunden till projektet Framgångsrika skolkommuner är Sveriges Kommuner och Landstings arbete med Öppna jämförelser. Sedan 2007 har vi årligen tagit fram rapporter som jämför resultat- och resursindikatorer på kommunnivå. Med detta projekt, har vi tagit ytterligare ett steg på vägen. Vi vill med denna fördjupade analys ytterligare bidra till kommunernas arbete att utveckla skolan. Genom att lyfta fram goda exempel vill vi uppmuntra till erfarenhetsutbyte och till att du som politiker, tjänsteman eller rektor inspireras i din verksamhet!

Analys öppna jämförelser grundskola 2009: Konsten att nå resultat - erfarenheter från framgångsrika skolkommuner

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset