Publicerad 26 november 2019

Aktuellt om skola och förskola 2010

Aktuellt om skola och förskola 2010 – Resultat redovisar en aktuell bild av resultaten i förskola, grundskola och gymnasieskola på nationell nivå.

Rapporten presenterar också resultat från internationella studier och undersök ningar som försöker förklara resultaten i svensk skola och förskola.

Aktuellt om skola och förskola 2010

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset