Publicerad 28 november 2019

Aktuella kommunomfattande översiktsplaner - läget i landet mars 2014

Läget i landet visar sig vara gott och på uppåtgående i förhållande till tidigare rapporter från Boverket. Hela 75 % av de kommunomfattande översiktsplanerna i landet är aktuella eller under arbete för att ta fram en ny översiktsplan. Det är endast 2 % av planerna som är från 1990-talet och som inte har aktualitetsprövats eller har ett pågående planearbete.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.