Publicerad 22 november 2019

35 åtgärdsförslag för ett hållbart asyl- och flyktingmottagande

Det är viktigt att hela samhället tar ansvar för skyddsbehövande som ges asyl i Sverige och samtidigt tar tillvara på den resurs som de nyanlända utgör. Ett framgångsrikt integrationsarbete är tillväxtfrämjande, bidrar till att klara vårt framtida arbetskraftsbehov och välfärdens framtida finansiering.

SKL föreslår 35 åtgärder för utvecklingen till ett hållbart asyl- och flyktingmottagande. Det gäller åtgärder för att förbättra samspel och samverkan mellan stat och kommun, om bosättning och asyl- och flyktingmottagandets fördelning och om det statliga ekonomiska ansvaret.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.