Publicerad 22 augusti 2019

10 år med öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre

Rapporten är en specialutgåva för att uppmärksamma att öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre funnits i 10 år. Rapporten har tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen.

Rapporten beskriver framväxten av öppna jämförelser och utvecklingen av aktuell och tillförlitlig data. I rapporten presenteras också 20 indikatorer och 10 bakgrundsmått som speglar delar av kvaliteten i hemtjänsten, i särskilt boende och i den sammanhållna vården och omsorgen.

Rapporten kompletteras med en tabellbilaga som finns på socialstyrelsen.se och skl.se. I tabellbilagan presenteras resultatet för de 20 indikatorerna och 10 bakgrundsmåtten på kommunnivå, länsnivå samt riket.

10 år med öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset