Publicerad 25 november 2019

100 miljoner för miljön - så arbetade Karlstads kommun 2007 - 2010

I början av år 2007 avsatte Karlstads kommun 100 miljoner kronor fördelat på 25 miljoner per år till energi- och miljöåtgärder mellan åren 2007 och 2010. Resultatet blev Energi- och miljöprojektet.

Genom att energieffektivisera samt använda energi och el från förnybara energikällor vill Karlstads kommun framförallt bidra till att de nationella miljömålen nås, men även inspirera andra kommuner.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.