1. På gång inom EU hösten 2021

  I På gång inom EU kan du läsa om aktuella EU-frågor som påverkar svenska kommuner och regioner. I denna utgåva kan du bland annat läsa det senaste om ett klimatneutralt Europa, den digitala framtiden, EU:s sammanhållningspolitik och om tillräckliga minilöner.

  Ämne
  Internationellt
  Format
  PDF
  Utgivningsdag
  2021-10-05
 2. Vilka är lokalpolitikerna i Västra Götalands län?

  SKR har i den här rapporten tittat på vad som är utmärkande för de lokala politikerna i Västra Götalands län. Vilka är de? Vilka är det som lägger en stor del av sin tid på att ta ansvar för allas vardag, att prioritera och att fatta beslut som påverkar och skapar förutsättningar för dem som bor och arbetar i Västra Götalands län?

  Ämne
  Politisk styrning
  Format
  PDF
  Utgivningsdag
  2021-10-01
 3. Att stärka innovationsförmågan

  I denna skrift redovisas erfarenheter och lärdomar från 13 kommuner som stärkt sina förmågor att jobba med förnyelse och innovation genom så kallade Idéslussar i kommuner.

  Format
  Webb
  Utgivningsdag
  2021-09-28
 4. Vilka är lokalpolitikerna i Värmlands län?

  SKR har i den här rapporten tittat på vad som är utmärkande för de lokala politikerna i Värmlands län. Vilka är de? Vilka är det som lägger en stor del av sin tid på att ta ansvar för allas vardag, att prioritera och att fatta beslut som påverkar och skapar förutsättningar för dem som bor och arbetar i Värmlands län?

  Ämne
  Politisk styrning
  Format
  PDF
  Utgivningsdag
  2021-09-28
 5. Vilka är lokalpolitikerna i Örebro län?

  SKR har i den här rapporten tittat på vad som är utmärkande för de lokala politikerna i Örebro län. Vilka är de? Vilka är det som lägger en stor del av sin tid på att ta ansvar för allas vardag, att prioritera och att fatta beslut som påverkar och skapar förutsättningar för dem som bor och arbetar i Örebro län?

  Ämne
  Politisk styrning
  Format
  PDF
  Utgivningsdag
  2021-09-22
 6. Underlag för taxesättning inom livsmedelskontrollen

  Den här webbrapporten är en vägledning för kommunernas taxesättning. Den innehåller en bakgrund om rättsliga utgångspunkter, information om SKR:s överväganden, beskriver administrativa rutiner samt hur timavgiften ska beräknas.

  Ämne
  Miljö, hälsa
  Format
  Webb
  Utgivningsdag
  2021-09-22
 7. Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborgs län?

  SKR har i den här rapporten tittat på vad som är utmärkande för de lokala politikerna i Gävleborgs län. Vilka är de? Vilka är det som lägger en stor del av sin tid på att ta ansvar för allas vardag, att prioritera och att fatta beslut som påverkar och skapar förutsättningar för dem som bor och arbetar i Gävleborgs län?

  Ämne
  Politisk styrning
  Format
  PDF
  Utgivningsdag
  2021-09-17
 8. Upphandling för jämställdhet – en vägledning

  Den här vägledningen visar hur organisationer kan ställa jämställdhetskrav i upphandlingen, på leverantörer, på varor, tjänster och byggentreprenader. Syftet är att kunna erbjuda en likvärdig välfärd och en jämställd fördelning av resurser till olika grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar.

  Ämne
  Jämställdhet, Upphandling
  Format
  Webb
  Utgivningsdag
  2021-09-16
 9. VGU-guiden utformningsprocess

  VGU-guiden utformningsprocess är en handbok med metodbeskrivningar och hänvisningar till VGU. Den har tagits fram av Trafikverket och SKR och är en uppdatering av utgåvan 2016. Handboken beskriver den statliga och kommunala processen och ger stöd även i tidiga skeden.

  Ämne
  Trafik och infrastruktur
  Format
  PDF
  Utgivningsdag
  2021-09-14
 10. Vilka är lokalpolitikerna i Västernorrlands län?

  SKR har i den här rapporten tittat på vad som är utmärkande för de lokala politikerna i Västernorrlands län. Vilka är de? Vilka är det som lägger en stor del av sin tid på att ta ansvar för allas vardag, att prioritera och att fatta beslut som påverkar och skapar förutsättningar för dem som bor och arbetar i Västernorrlands län?

  Format
  PDF
  Utgivningsdag
  2021-09-10