Publicerad 6 september 2022

Valet är demokratins högtidsdag

Demokratins högtidsdag står för dörren, valdagen den 11 september. Sverige går till val, dels till riksdagen och dels till 310 region- och kommunfullmäktigen. Det är dagen då vi uttrycker vår vilja om vilken riktning vi vill att samhället ska ta.

Staffan Isling

På varje valdag sänder jag en tacksamhetens tanke till de generationer som före oss har kämpat för vår demokrati. Det är deras förtjänst att vi, sedan ett sekel tillbaka, var och en har en röst som räknas lika tungt som andras. Demokratin ska inte tas för given. Enligt årets demokratirapport från Varieties of Democracy - ett institut vid Göteborgs universitet - lever endast 13 procent av världens befolkning i en demokrati så som vi i Sverige definierar den. Med den skrämmande låga siffran i åtanke, blir det än viktigare att var och en av oss nyttjar vår demokratiska rätt att kunna påverka och göra skillnad.

Sedan snart två veckor tillbaka är förtidsröstningen i gång och för varje val ökar andelen väljare som förtidsröstar. Vid förra valet var det nästan 45 procent som nyttjade den möjligheten. Ju lättare det är att förtidsrösta, desto fler tycks det bli.

Många av medborgarnas viktigaste frågor i valet avgörs i kommun- och regionvalen. Utvecklingen inom skola och sjukvård är väljarnas toppfrågor, följt av åtgärder mot brottslighet. Var tredje väljare röstdelar, det vill säga röstar olika i valen till kommun och region jämfört med riksdag. Den vanligaste orsaken är, enligt valforskarna, att väljarna har olika preferenser i olika sakfrågor. Det är ett bevis för att vi som väljare sätter oss in i olika frågor och i de olika valen.

Antalet partier som i år ställer upp till valen har ökat jämfört med förra valet 2018. Enligt Valmyndigheten är nu 100 partier registrerade till riksdagsvalet, 122 partier till regionfullmäktige och hela 321 partier till kommunfullmäktige. Däremot ser det ut att vara cirka 1 400 färre personer som kandiderar till kommunfullmäktige och cirka 170 fler som kandiderar till regionfullmäktige, om Valmyndighetens statistik från mitten av augusti håller i sig.

Vi ser dessvärre att allt färre medborgare engagerar sig i partipolitik. Bara häromdagen rapporterade media om att en ny forskning visar att under de senaste trettio åren har antalet vuxna som är medlem i ett parti minskat radikalt. 1991 var en av tio medlem i ett av riksdagspartierna och idag är siffran en av trettio. Jag hoppas att den utvecklingen går att förändra.

Jag är inte bara tacksam över våra historiska demokratikämpar som krattade vägen för där vi står nu. Jag är minst lika tacksam över att människor i vårt land har burit demokratins fana under innevarande mandatperiod och de som tar den vidare efter valet. Vi har alla ett gemensamt ansvar att se till att det går att vara förtroendevald under trygga förutsättningar och mota de krafter och företeelser som riskerar att äventyra vår demokrati. Det kan röra sig om desinformation, välfärdsbrott, fusk och oegentligheter och inte minst hoten och hatet som drabbar våra förtroendevalda.

Det är inte acceptabelt att var fjärde förtroendevald utsätts för hot, hat och våld. SKR möter ständigt politiker som vittnar om hur det tar sig uttryck och vad det får för konsekvenser. Vissa politiker undviker folksamlingar, andra ser sig nödgade att censurera sig och låter bli att fatta svåra beslut. Det finns även de som väljer att hoppa av sina uppdrag eller som inte vågar kandidera.

Så här ska det inte behöva se ut. Risken att utsättas för hot och hat ska inte heller som idag vara betydligt större för förtroendevalda som är unga och kvinnor. Det riskerar att göra att representationen i våra politiska församlingar förändras och blir skev. Det måste få finnas ett stort utrymme för olika åsikter, meningsskiljaktigheter och konstruktiva diskussioner utan personangrepp, hot och hat.

SKR har länge drivit på för nolltolerans mot hot, hat och våld mot politiker. Vi vill att kommunallagen ses över eller på annat sätt förtydligar det ansvar som kommuner och regioner har för förtroendevaldas trygghet och säkerhet i sitt demokratiska uppdrag. Och kanske har du sett att SKR och förtroendevalda från hela landet gått samman i sociala medier under hashtag #ståuppmothatet. Bidra gärna du också, genom att sprida ordet.

Om ett par veckor kommer våra fullmäktigeförsamlingar bestå av såväl nya som tidigare förtroendevalda. SKR har ett omfattande stöd till hjälp när nya förtroendevalda väljs in i fullmäktigeförsamlingar i kommuner och regioner. Vi håller utbildningar för att stärka de folkvalda och på webbplatsen skr.se finns en särskild ingång för förtroendevalda.

Idag, tisdag, är det fem dagar kvar till valdagen. Fram till dess kan vi förtidsrösta om vi vill. En människa - en röst. Var och en bidrar vi till en livskraftig demokrati. För dem som kämpat för den i historien och för generationer framåt. Det är något väldigt fint och viktigt.

Staffan Isling

Tidigare krönikor

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.