Publicerad 5 juli 2022

Lärorikt och lyhört i årets Almedalen

I år äger Almedalsveckan återigen rum i Visby, efter två pandemiår med diskussioner i digital form. SKR har varit på plats med två intressanta seminarier i egen regi och medverkar därtill i nästan hundra andra samtal och seminarier.

Staffan Isling

För egen del började Almedalsveckan på Sveriges Kommuner och Regioners måndagsseminarium, med ett högaktuellt samtal om hur kriget i Ukraina och en svensk Nato-ansökan ställer helt nya krav för uppbyggnaden av Sveriges försvarsförmåga. Om kriget kommer är vi beroende av säker dricksvattenförsörjning, handlingskraftig räddningstjänst och robust hälso- och sjukvård. Kommuner och regioner ansvarar för många samhällsviktiga verksamheter och behöver få rätt förutsättningar att förbereda sig för höjd beredskap och krig.

Sverige kan inte få ett välfungerande civilt försvar utan kommunerna och regionerna. De står bakom bärande delar av samhället och måste bjudas med. Kommuner och regioner är beredda att ta sitt ansvar för att stärka det civila försvaret. Med rätt stöd från staten kan vi tillsammans trygga ett motståndskraftigt samhälle som fungerar även vid höjd beredskap och krig.

I dag, tisdag, anordnade vi ett seminarium om förtroendevaldas utsatta situation och hur hot och hat får konsekvenser för demokratin. Var fjärde förtroendevald utsätts för hot och hat i sitt uppdrag. Utsattheten leder till otrygghet, rädsla, självcensur, avhopp och utmaningar att rekrytera nya som är villiga att ha ett förtroendeuppdrag.

Statistiken över avhopp bland förtroendevalda utgör också skäl till oro. Mellan fem och sex procent av de ledamöter som valdes in till kommun- eller regionfullmäktige 2018 lämnade sitt uppdrag inom ett år. Nästan var fjärde kommunpolitiker slutade under mandatperioden 2014-2018 och under valåret 2018 övervägde cirka var femte förtroendevald att lämna ett eller flera uppdrag.

Demokratin fungerar inte utan människor som vill och vågar engagera sig. I den pågående valrörelsen ska vi värna om det politiska engagemanget och stå upp för det goda samtalet.

För er som följer Almedalsveckan på plats i Visby eller digitalt har jag ett par tips på seminarier inför morgondagen. Då samtalar bland andra SKR:s Ing-Marie Wieselgren och Anna Thomsson om barn och ungas psykiska hälsa i seminariet ”Kan vi rädda alla ungar” och Caroline Olsson, chef för SKR:s arbetsgivarpolitiska arbete, diskuterar hur vi skapar förutsättningar för ett hållbart arbetsliv där fler orkar, kan och vill arbeta längre. Samma dag medverkar också Monica Sonde, som är chef för utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor på SKR i ett seminarium om transportnäringens utmaningar med kompetensförsörjning, en sektor som behöver 130 000 nya medarbetare de kommande åren. Länkar till dessa programpunkter hittar ni här under krönikan.

Tack till alla er som medverkar, samtalar och lyssnar. Mina dagar i Almedalen har fyllts till bredden med intressanta lärdomar och givande resonemang. Jag hoppas att vi är många som tar till oss av nya infallsvinklar och lär oss någonting nytt. Det är just den här sortens konstruktiva och lyhörda diskussioner som bidrar till att föra hela samhället framåt.

Jag vill också önska alla er som arbetar för att stärka välfärden en riktigt fin sommar. Lärare, sjuksköterskor, skolledare, socialsekreterare, förtroendevalda i kommuner och regioner och många därtill. Jag hoppas att sommaren ger er varma kvällar, stjärnfyllda promenader och sköna bad i sjöar och hav. Tack för era insatser denna vår. Det är ni som får Sverige att fungera.

Staffan Isling

Tidigare krönikor

SKR i Almedalen 2022

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.