Publicerad 26 januari 2021

Vaccinationen är inget hundrameterslopp, utan ett maraton

Vaccinationen i regionerna har hittills fungerat bra och lejonparten av de som bor på äldreboende har fått sin första dos. Arbetet löper på enligt plan, men uteblivna vaccinleveranser oroar.

När jag slår på nyheterna låter det nästan som ett friidrotts-VM i Radiosporten, med sekundvisa uppdateringar om leveranser och vaccinationstakt. Men det här loppet kommer inte avgöras av hur snabbt vi kommit ur startblocken, utan av vår förmåga att planera våra insatser och arbeta uthålligt över tid. Vaccinationen är inget hundrameterslopp, utan ett maraton där vi är helt beroende av säkra leveranser från ett antal företag som är mitt uppe i kapacitetshöjande produktionslinor.

I den grekiska myten sprang soldaten Filippides ensam, hela vägen från Marathon till Aten, för att varna staden om det förestående angreppet från den persiska flottan. I Sveriges vaccinationsmaraton är sträckan däremot uppdelad i etapper, ett stafettlopp där lagmedlemmarna har tydliga roller och ansvar.

Regeringen och den särskilda vaccinsamordnaren säkerställer tillgången till vacciner mot covid-19 under pandemin, Läkemedelsverket ansvarar för att utreda, godkänna och övervaka vacciner, medan Socialstyrelsen utfärdar föreskrifter om ordination och samordnar den praktiska hanteringen. Folkhälsomyndigheten har i sin tur ansvar för den nationella planen för vaccinationen och för distribution av vaccinet till regionerna.

När vaccinet väl är på plats har budkavlen lämnats över till hälso- och sjukvården som ska genomföra själva vaccinationen. Det arbetet flyter på som planerat, och parallellt med att äldre på särskilda boenden ges den andra dosen vaccin har regionerna också påbörjat arbetet med att vaccinera vård- och omsorgspersonal och personer som har hemtjänst. Samtidigt finns en påtaglig oro för att fördröjningar i vaccinleveranserna påverkar förutsättningarna för vaccinationerna. I en stafett vilar ett tungt ansvar på den som springer sista sträckan, men regionernas arbete är helt beroende av framgång på etapperna innan. Massvaccinationen är ett lagspel.

För att ta vaccinet från frysen till nålstick krävs noggrann planering. Det har hittills fungerat bra, men samtliga regioner jag talat med betonar vikten av god framförhållning från leverantörerna. När det med kort varsel kommer nya besked om antal levererade doser blir det svårt för regionerna att få till stånd en så grundläggande sak som att planera och boka vaccineringstider för invånarna. Utan vaccin, ingen vaccinering. Så enkelt är det. Från våra medlemmar hör jag att organisationen är på plats, det som saknas är tillräckligt med vaccin för nyttja de resurser som man har ställt till förfogande. I exempelvis Region Örebro län har man 600 personer som ingår i organisation för vaccinering på fem stationer i länet.

Innan vi går i mål med krönikan för den här gången vill jag nämna vikten av att alla invånare i landet nås av information om vaccinet. Somliga drar öronen åt sig när de hör ordet vaccin, och för att dämpa den oro som finns krävs ytterligare informationsinsatser. Rykten och falska uppgifter sprids ofta som löpeld i tider av kris, och från samhällets sida behöver vi göra allt i vår makt för att mota tillbaka desinformationen med lättillgänglig och målgruppsanpassad fakta. Jag tror att våra statliga myndigheter skulle göra klokt i att ägna ännu mer kraft åt stöd och samordning av denna kommunikation, särskilt gentemot de grupper som har lägre vaccinationstäckning.

Utmaningarna är många, men kunskaperna och de samlade erfarenheterna är fler. I regionerna står vi redo att med lagarbete, uthållighet och planering vaccinera oss ur den här pandemin.

Staffan Isling

Tidigare krönikor

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.