Publicerad 9 februari 2021

Tony, 62, är välfärdens framtid

Över ett yrkesliv böljar arbetsmarknadens behov likt ett hav. Och samhället ska inte vara vågbrytaren av betong, utan lysbojen som följsamt flyter med och vägleder oss mellan rev och skär.

”Det bästa för en människa, förutom att ha sin familj och att känna sig frisk, är att känna sig behövd”, förklarade den 62-åriga undersköterskan Tony i en intervju med Svenska Dagbladet. Efter 30 år på ett säkerhetsbolag tvingade en omorganisation honom åter ut på arbetsmarknaden, och för att matcha de jobb som fanns utbildade han sig för en helt främmande bransch.

Liksom många andra har Tony gjort resan in i en ny vardag, som nyutbildad undersköterska och ett utmanande jobb i en tillvaro som han älskar. Men vägen dit var snårig, åldersgränsen för studiemedel passerad och alternativ finansiering svår att finna. Vi måste göra det betydligt enklare för personer som Tony att kunna ställa om och utbilda sig inom samhällets bristyrken. Var och en måste få rätt förutsättningar att känna sig behövd på arbetsmarknaden. Alternativet är inte bara dåligt för den samhällsekonomiska balansräkningen, det är även ett mänskligt slöseri.

Den tekniska utvecklingen gör att arbetslivet förändras i snabb takt. Nya yrken och arbetsuppgifter uppstår, medan andra försvinner. Att vi säkerställer goda möjligheter till vidareutbildning och kontinuerligt fyller på med rätt kompetens är därför avgörande för att utveckla välfärdens verksamheter. För att möta framtidens kompetensförsörjningsbehov genomför kommuner och regioner under SKR:s paraply i dag en rad stora satsningar.

I förra veckan lanserade vi Yrkesresan nationellt – ett kompetensutvecklingskoncept för socialtjänstens medarbetare. Projektet används i dag i 39 kommuner i Göteborgsregionen och har gett goda resultat när det gäller introduktion och fortbildning. SKR kommer att ha en samordnande roll i Yrkesresan, där alla kommuner som ansluter sig får tillgång till en plattform med kurser och digitalt lärande för både medarbetare och chefer. Jag hoppas att så många som möjligt vill vara med på resan, som kastar loss den 15 februari.

För att möta behovet av tidig omställning har Omställningsfonden nyligen avsatt 750 miljoner kronor för att kompetensutveckla medarbetare under åren 2021–2023. Omställningsfonden ägs gemensamt av parterna och syftar till att stötta anställda i kommuner, regioner, och kommunala företag. Det kan exempelvis handla om vårdbiträden som utbildar sig till undersköterskor, lärare som breddar sin ämneskompetens, eller socialsekreterare som uppdaterar sina digitala kunskaper.

Det är också glädjande att kompetenslyftet för äldreomsorgen nu är i full gång och att hela 248 av landets 290 kommuner anmält intresse. Äldreomsorgslyftet är en gemensam satsning från SKR, regeringen och fackförbundet Kommunal som ger den enskilde arbetstagaren en unik möjlighet att utbilda sig på betald arbetstid. Med hjälp av satsningen kan kommunerna växla upp arbetet för att få fler att gå från visstid till tillsvidareanställningar, förmå fler att vidareutbilda sig och locka fler att jobba inom äldreomsorgen. Det är bra för arbetsgivarna, bra för arbetstagarna och det är bra för Sverige.

Kompetensutveckling är inte bara en fråga för framtiden, utan även för det omedelbara nuet. För att förbättra följsamheten till basala hygienrutiner i vård och omsorg genomförs omfattande utbildningsinsatser, och det har också skett en tydlig förbättring i kommunerna sedan i våras. För att ytterligare stärka följsamheten krävs långsiktighet, och jag vill uppmana alla kommuner och regioner att även fortsättningsvis prioritera det här arbetet.

I ett långt och föränderligt yrkesliv behöver arbetsmarknaden vara följsam, med goda möjligheter till utbildning, omställning och kompetensutveckling. Genom att satsa på dagens och morgondagens medarbetare bygger vi en ännu starkare välfärd.

Staffan Isling

Tidigare krönikor

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.