Publicerad 29 juni 2021

Samtalet är första steget till att lösa våra utmaningar

I år äger Almedalsveckan rum i digital form och från SKR:s håll medverkar vi med fyra intressanta seminarier. Med avstamp i spänstiga diskussioner tar vi språnget in i sommaren.

Staffan Isling

De senaste veckornas samtal har av förklarliga skäl präglats av andra ämnen än hur skolan bäst utvecklar våra unga, hur hälso- och sjukvården ska ta nästa steg och vilka åtgärder som krävs för att göra äldreomsorgen ännu bättre. Regeringskrisen äter upp det mesta av syret i samhällsdebatten. Jag hoppas verkligen att rikspolitikerna snart når en lösning. Det finns så mycket annat som behöver diskuteras.

Redan på söndag blir det tillfälle att lyssna till ett intressant samtal om en av vår tids mest brännande frågor, då SKR inleder sitt program för Almedalen med ett seminarium om välfärdens finansiering. Under en längre tid har den statliga detaljstyrningen blivit alltmer omfattande, trots löften om att den ska minska. Detta märks inte minst på den ökande graden riktade statsbidrag.

För att lösa framtidens välfärdsutmaningar behöver vi få till en målstyrning som grundas på tillit. Den lokala och regionala styrningen med generella statsbidrag ger helt enkelt mest pang för pengarna. I tät samverkan med välfärdens verksamheter finns kunskapen att göra rätt. Och den invånarnära demokratin garanterar ett ansvarsutkrävande om väljarna anser att resurserna prioriterats fel.

Hälso- och sjukvårdens väg genom och ut ur pandemin utgör tema för måndagens seminarium. Under krisen har regionerna visat prov på en enastående kapacitet och förmåga till omställning och samverkan. Samtidigt har vård tvingats skjutas upp och personal som haft hård arbetsbelastning under lång tid behöver vila och återhämtning. Framför oss har vi en stor utmaning, men också en möjlighet till viktiga permanenta förbättringar. Jag hoppas på kloka resonemang om vilka lärdomar vi kan dra och vad som krävs för att fortsätta utveckla hälso- och sjukvården.

Under detta år beräknas långtidsarbetslösheten passera ofattbara 200 000 personer. Kombinationen av pandemin och reformeringen av Arbetsförmedlingen gör att de som står längst från arbete hamnar ännu längre bort. Det är inte bara förödande för individer och familjer, utan påverkar även kommunerna i högsta grad. Kommunernas kostnad för arbetsmarknadspolitiska insatser och ekonomiskt bistånd uppgår till 10 miljarder kronor. Arbetsmarknadspolitiken är och ska vara statlig. Men det krävs mer av staten för att vi tillsammamans ska kunna bryta den här onda spiralen. På tisdag sänder SKR ett seminarium om kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken och vilka insatser som behövs för att tackla långtidsarbetslösheten.

Jag vill också slå ett särskilt slag för onsdagens webbsändning om hur vi bäst rustar samhället för att möta barn och ungas psykiska ohälsa. Detta är en av vår tids största folkhälsutmaningar, som accentueras ytterligare av pandemins påverkan på rutiner och vardag. Varje barn förtjänar att få en bra barndom och uppväxt. Alla unga ska känna sig trygga. Det är ingen klyscha att dagens ungdom är vår framtid. Vi behöver vända trenden för att skapa ett starkt samhälle även framöver.

Min semester börjar med lieslåtter och härligt fågelkvitter. Sedan passar jag på att lyssna till den digitala Almedalsveckan. Jag ser fram emot ett brett spektrum av tänkvärda diskussioner att begrunda under sommarens långa promenader i kvällssolen.

Staffan Isling

Tidigare krönikor

SKR:s seminarier under digitala Almedalsveckan 2021

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR