Publicerad 16 februari 2021

Regionerna vill ingenting hellre än att vaccinera

Det är förståeligt att synpunkterna om vaccinationerna just nu är många, men kritiken behöver riktas åt rätt håll. Kapaciteten i regionerna finns. Det är vaccinet som saknas.

Det är inte regionernas förmåga att vaccinera som just nu är den stora frågan, utan att antalet levererade vaccindoser är för få. I dagsläget är prognosen att endast 700 000 doser kommer att levereras i februari, i stället för över 3 miljoner doser som tidigare var planerat. I regionerna står man, liksom i resten av samhället, otåligt och trampar i väntan på större leveranser. Vi är redo. Ge oss vaccin så vaccinerar vi.

Regionerna har byggt upp strukturer för att klara ett betydligt högre tempo än i dag, men till följd av försenade leveranser har extrapersonal istället behövts kallas tillbaka. Ursprungsplanen var att fas 1 av vaccinationen skulle vara helt färdig i slutet av januari. Det hade krävt 1,2 miljoner doser vaccin, och nu har regionerna inte ens mottagit hälften av det. Det innebär givetvis att en allt större del av vaccinationen förskjuts till andra kvartalet, vilket ökar trycket på vaccinationstakten under april och maj.

Flera regioners besked om justerade tidsplaner för vaccinering är ett resultat av bristande vaccinleveranser. Regionerna kommer att anstränga sig till det yttersta för att arbeta ikapp läkemedelsföretagens försenade leveranser, men för varje nytt försämrat besked blir det svårare. Om staten lever upp till sitt åtagande att säkra tillräckliga leveranser under första kvartalet och tidigt i det andra kvartalet så står regionerna redo att vaccinera.

Det digitala utanförskapet ska inte på något vis exkludera människor från vaccinering, genom krav på exempelvis datortillgång eller bank-id. Digitalt utanförskap gäller inte bara äldre, utan kan exempelvis innefatta unga och vuxna med kognitiva funktionsnedsättningar. Risken för att denna grupp utesluts måste vi ta på största allvar. Det gläder mig därför att höra alla goda exempel på hur olika regioner arbetar för att nå ut med information till alla invånare.

I Region Uppsala skickar man personliga kallelser via brev till alla över 65 år och i Örebro har man upprättat callcenters för att nå denna grupp. På Gotland ser man istället att lokalmedia har väldigt god räckvidd och fungerar effektivt för att nå ut. Sedan tidigare har dessutom samtliga regioner beslutat att erbjuda telefonbokning till äldre invånare, så här finns alltså varken krav på datorkunskaper eller bank-id.

Tillvägagångssätten ser lite olika ut i regionerna, men ambitionen att ge alla landets invånare likvärdig tillgång till vaccinationen är glasklar. Runt om i landet arbetar regionerna i samverkan med lokala äldreorganisationer, och från SKR:s sida har vi en löpande dialog med Pensionärernas riksorganisation och SPF Seniorerna för att gemensamt resonera kring bästa vägarna framåt.

Vaccineringen sker just nu i högsta möjliga takt utifrån den mängd vaccin som hittills tagits emot, men i regionerna har vi förberett oss för mer. Nu gäller det att läkemedelsföretagen får sina bitar på plats och börjar leverera. Hos oss finns kapaciteten. Och vi önskar ingenting hellre än att få använda den.

Staffan Isling

Tidigare krönikor

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR