Publicerad 30 november 2021

Kraftsamling ska ge åtta miljoner en tredje dos

Muterade virusvarianter och ökad smittspridning i omvärlden utgör skäl till oro. Vaccinationerna är vår väg ut ur pandemin. Efter nya besked från Folkhälsomyndigheten skalar regionerna snabbt upp vaccineringsarbetet.

Staffan Isling

Det kommer allt mer oroande signaler från omvärlden när det gäller covid-19. Än så länge ser vi ut att ha en relativt låg smittspridning i Sverige, men mycket pekar på att både smittspridningen och antalet personer som behöver sjukhusvård kommer öka den närmaste tiden. Nu införs vaccinpassen, något som förstås påverkar kommuner och regioner på flera olika sätt.

Förra veckan kom också besked från Folkhälsomyndigheten om att alla vuxna ska erbjudas en tredje påfyllnadsdos med vaccin mot covid-19. Och snabbt ska det gå. Jag har förståelse för att myndigheterna hela tiden behöver fatta nya beslut när det gäller vaccinationerna utifrån smittspridningen och hur kunskapen om både sjukdomen och vaccinerna förändras. Men beskeden som gavs förra veckan kom ändå i senaste laget.

Regionerna har under hela året visat på en oerhörd flexibilitet när det gäller vaccinationerna. I våras förbereddes lokaler och personal för att snabbt kunna vaccinera alla vuxna, men stora delar av de utlovade vaccinleveranserna uteblev. Under hösten har regionerna anpassat sina organisationer och insatser utifrån de vaccinationsbehov som funnits, många har arbetat mer småskaligt och riktat för att öka vaccinationstäckningen i olika grupper. Parallellt har de också vaccinerat barn och många medarbetare har förstås arbetat i den reguljära vården – med uppskjuten vård och vardagliga vårdbehov

Så förra veckan kom alltså beskedet om att alla vuxna ska vaccineras med en tredje dos. Detta ställer tuffa krav på regionerna att snabbt växla upp sitt arbete igen. Det handlar om att upphandla leverantörer, få fram lokaler, anställa personal, säkerställa att kringutrustning finns på plats och förbereda kommunikationsinsatser. Dessa uppdrag hamnar nu alltså på en vård som redan är satt under stor press, med hög arbetsbelastning och trött personal. Det vittnar regionerna om i den senaste rapporten över vaccinationsarbetet, som SKR skickade till regeringen i går.

Trots ett ansträngt läge lyckas regionerna hålla en hög vaccinationstakt. Den 26 november hade 35 procent av alla över 65 år fått en tredje dos, en ökning med 9 procentenheter från föregående vecka. I Sverige finns 8,2 miljoner personer över 18 år som ska bli erbjuda en tredje påfyllnadsdos.

Regionerna har redan gett över 15 miljoner doser vaccin. 85,6 procent av alla över 16 år har fått minst en dos vaccin och 48,9 procent av alla barn mellan tolv till femton år har fått minst en dos. Förra veckan vaccinerades omkring 400 000 personer mot covid-19. Det är en väldigt imponerande prestation av alla som varit involverade i arbetet.

Men det är inte slut än. Jag vet att regionerna har kunskap, kompetens och kapacitet att fortsätta vaccinera mot covid-19. Det är vår väg ut ur pandemin.

Staffan Isling

Tidigare krönikor

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.