Publicerad 16 november 2021

Konsten att bygga en utbildningstrappa som håller

Arbetslösheten går ner. Det är positiva besked. Tyvärr gäller det inte för de långtidsarbetslösa. De som har varit arbetslösa två år eller mer kommer inte tillbaka i arbete. Det är en utvecklingen vi alla måste bidra till att bryta. Att få fler att fullfölja sin utbildning är en av grundstenarna.

Staffan Isling

Nästan alla ungdomar påbörjar en utbildning i gymnasieskolan. Men efter fem år har mer än var fjärde ung människa inte avslutat sin utbildning. Dessa unga har betydligt sämre utsikter att etablera sig på arbetsmarknaden och har en ökad risk att hamna i utanförskap på flera sätt, som lägre livsinkomst och sämre hälsa. Gymnasieutbildning eller inte blir en vattendelare.

För en del saknas bara någon eller några kurser som de är inställda på att läsa in på komvux något eller några år senare. För andra är vägen betydligt krokigare. Här behöver vi bli bättre på att bygga en ”möjligheternas trappa” så att individer som av en eller annan anledning inte har med sig utbildning från ungdomsgymnasiet får nya chanser.

Utbildning som leder till jobb tjänar både individen och samhället på. Kompetens kan både behöva byggas på och byggas om genom yrkeslivet. Och arbetsgivare inom alla branscher behöver rekrytera kompetenta medarbetare. Både skolhuvudmän, staten och andra delar av samhället behöver arbeta tillsammans och strategiskt för att varje trappsteg ska vara starkt.

Vart och ett av följande steg i utbildningstrappan behöver byggas starkt:

Fortsatt arbete för att fler ska fullfölja sina studier

Fler elever behöver få stöd under eller i anslutning till sin tid på gymnasiet för att klara av en fullföljd utbildning. SKR har samlat vårt arbete under paraplyet ”Uppdrag Fullföljd Utbildning”. Här ryms flera satsningar, bland annat en överenskommelse med regeringen för att fler ska kunna fullfölja sin utbildning samt ett utvecklingsprogram riktat till kommuner som vill utveckla sitt förebyggande arbete för ökad behörighet till gymnasiet och för fullföljda studier.

Ge kommunerna finansiering för ett utökat uppdrag

Många som nu börjar studera på komvux är ovana vid studier, har inte studerat på länge eller har tidigare skolmisslyckanden färskt i minnet. De behöver mycket vägledning och stöd, som är resurskrävande. För att kunna möta det nu ökande behovet av olika stödinsatser och studie- och yrkesvägledning, så behöver kommunerna statlig finansiering för ett utökat uppdrag.

Se till att individerna får stöd att hitta till studier och genom studierna

Arbetsförmedlingens uppdrag och ansvar för de individer som anvisas att söka till komvux når inte alltid hela vägen fram. Det ställs höga krav på individen att genom digitala tjänster själv hitta rätt utbildning. Här behövs ett ökat stöd även från Arbetsförmedlingen. Många individer behöver stöd och vägledning inför och under studierna – men också efteråt för att fortsätta på utbildningstrappan efter komvux, eller för att komma i kontakt med arbetsgivare och få ett jobb.

Arbete i samverkan och underlättat informationsutbyte

Den studerande ska alltid vara i fokus i vårt arbete. Arbetsförmedlingen, kommunen, utbildningsanordnaren – alla måste samverka för att ge bästa möjliga stöd. Idag möter jag kommuner som ofta vittnar om brister i samverkan med exempelvis Arbetsförmedlingen. Här behövs förutsättningar för smidig, individanpassad samverkan som fungerar med digitalt stödda arbetssätt. Individen ska inte ta ansvar för att bära information mellan myndigheter och utbildningsaktörer.

Utred möjligheten att studera med aktivitetsstöd längre

Den som är vuxen behöver ekonomiska möjligheter att studera. Tryggheten att kunna försörja sig själv och bidra till en familjs försörjning behöver finnas där. Alla har heller inte möjlighet att söka studiemedel från CSN. Fler individer har nu fått möjlighet att studera med aktivitetsstöd, vilket är bra. Men aktivitetsstödet räcker inte alltid till, varken i omfattning eller i tid. Det finns flera yrkesutbildningar som är längre än 12 månader och här kan det vara en fördel om eleven har en sammanhängande ersättning. Här behöver staten se på nya, moderna möjligheter.

Med ett gemensamt ansvar mellan staten, kommuner, andra utbildningsaktörer och arbetsgivare kan vi bygga en stark utbildningstrappa som rustar fler till det slutliga klivet ut på arbetsmarknaden.

Staffan Isling

Tidigare krönikor

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.