Publicerad 22 juni 2021

I sjukvården är behovet stort av både vila och vård

Inom sjukvården finns en oro för ökad smittspridning, samtidigt som personalen behöver återhämtning efter lång tid med ett extremt pressat bemanningsläge. Nu har vi alla ett ansvar.

Staffan Isling

Regionerna har haft ett extremt högt tryck på grund av pandemin och sjukvårdens personal har under lång tid arbetat under mycket tuffa förhållanden. Behovet av vila och återhämtning har aldrig tidigare varit större. Samtidigt ser vi oroande smittspridningskurvor, där deltaviruset fått fäste på flera håll i landet. Från regionerna lyfts ett varningens finger för att pressen på sjukvården kan öka i sommar.

I regionerna gör man sitt yttersta för att ge medarbetarna fyra veckors sammanhängande ledighet under sommarmånaderna. Det har varit särskilt utmanande att klara av semesterplaneringen inom de hårdast belastade verksamheterna, särskilt intensivvården och annan covidrelaterad vård. Regionerna har ett dubbelt ansvar, både för patienternas vård och för personalens arbetsmiljö. Det går inte att stänga ned sjukvården under sommaren. Den måste alltid fungera efter samhällets behov.

Samtidigt pågår ett intensivt arbete för att vaccinera oss ur pandemin. Arbetet går i en imponerande takt och hittills har över 4 400 000 personer fått sin första dos. Men den kommande tidens vaccinering sammanfaller med sommarsemestrarna. Vårdpersonalen behöver få vila och återhämtning samtidigt som hela landets väg ut ur krisen hänger på att regionerna lyckas vaccinera så många som möjligt. Jag är övertygad om att våra regioner har förmågan att få denna komplicerade ekvation att gå ihop.

Pandemin har satt hälso- och sjukvården under en extrem press, och liknande situationer kommer att kräva särskilda lösningar även framöver. Samtidigt bör verksamheterna vara bättre rustade att klara naturliga och återkommande variationer. Det pågår en omställning i hela vårdkedjan för att hälso- och sjukvården och den kommunala vården och omsorgen ska vara fortsatt effektiv och av hög kvalitet. Arbetsgivarna behöver fortsätta att rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens för att klara den här omställningen. Det är en viktig fråga som kommer att vara i fokus framöver.

Alla som arbetar med pandemins konsekvenser går en viktig och svår balansgång när avvecklingen av vissa restriktioner påbörjas och samhället stegvis öppnar upp, samtidigt som riskerna med virusets spridning finns kvar. Här behöver expertmyndigheterna se till att information och budskap till medborgarna går i takt med regionernas kommunikationsarbete.

Vårdpersonalen har gjort enorma insatser under pandemin. Men tiden tär. Ett och ett halvt år av pandemi har gjort många medarbetare trötta och slitna. Om vårdpersonalen ska orka jobba och hålla sig friska behöver de vila och återhämtning. Men för att sjukvården ska få andrum behöver också antalet nya smittade mattas av. I den strävan bär var och en av oss ett ansvar. Det är inte läge att slappna av i sommar, att solen skiner innebär inte att faran är över. Vi måste fortsätta följa myndigheternas restriktioner och ta vaccinet så snart det blir vår tur.

I en historisk kris som den vi nu genomgår vilar ett tungt ansvar på allas axlar. Tillsammans kan vi bromsa smittspridningen. Tillsammans kan vi ge vårdens medarbetare förutsättningar till den vila de så väl både förtjänar och behöver.

Staffan Isling

Tidigare krönikor

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR