Publicerad 30 mars 2021

Hur mycket smittspridning klarar Sverige?

Hälso- och sjukvården gör ett enormt arbete med att lindra effekterna av pandemin, men virusets accelererande framfart utgör skäl till oro. Vi måste få stopp på den skenande smittspridningen och ge vården en rättvis chans.

Staffan Isling

Staffan Isling

De senaste veckorna har innehållit bekymrande rapporter om ökande smittspridning i landet och situationen försätter hälso- och sjukvården under hård press. Det är stor belastning på intensivvården och antalet inlagda patienter fortsätter att öka nationellt. De regionala särskilda sjukvårdsledningarna arbetar nu i stabsläge eller förstärkningsläge i de flesta regionerna och det pågår ett intensivt arbete med att bemanna upp fler vårdplatser för att möta det ökade vårdbehovet.

I fyra regioner – Stockholm, Jönköping, Västerbotten och Uppsala – är krislägesavtalet aktiverat inom vissa verksamheter för att säkra upp bemanningsbehoven. Det är en nödvändig åtgärd för att klara den akuta situationen, men krislägesavtalet är inte någon långsiktig lösning. Den stora utmaningen för arbetsgivarna är att säkerställa bemanningen och samtidigt ge medarbetarna tillräckliga möjligheter till återhämtning för att orka arbeta under dessa svåra omständigheter.

Regionernas IVA-samordning har varit igång i snart ett år och man arbetar aktivt med att omfördela patienter och avlasta de regioner som är värst drabbade. Inom ramen för IVA-samordningen ser regionerna också över en gemensam strategi för att upprätthålla kapaciteten under sommaren. Även de regioner som för tillfället upplever mindre egen belastning står redo att skala upp för att stödja andra delar av landet.

Det kommer samtidigt glädjande nyheter om att förtroendet för hälso- och sjukvården ökar. I Förtroendebarometern som publicerades i förra veckan framkommer att förtroendet för vården har ökat markant till 81 procent – den högsta förtroendenoteringen i mätningens historia. Hälso- och sjukvårdsrapporten som SKR publicerade i fredags visar också att imponerande 85 procent av alla planerade operationer kunde genomföras under 2020, trots den pågående pandemin. Regionerna ska verkligen ta till sig av detta och känna sig stolta över sitt hårda arbete

Förhoppningsvis når resultatet i Förtroendebarometern också fram till några av de mer styvsinta förstatligandeivrarna i sjukvårdsdebatten. Invånarna har högre förtroende för hälso- och sjukvården än för staten, riksdagen och regeringen. Flera myndigheter, som exempelvis Socialstyrelsen och Försäkringskassan, uppbär ett förtroende på under femtio procent. Kanske är det tvärtom så att regionerna borde ta över även dessa verksamheter?

Vi har också fått positiva besked om vaccineringen på våra särskilda boenden, där 92 procent nu har fått en första dos. I hemtjänsten är motsvarande siffra 70 procent och totalt har över 68 procent av alla som är över åttio år fått sin första vaccindos. Här ligger Sverige väl över medianen i EU på 54 procent. Täckningsgraden på särskilda boenden är jämn och hög i hela landet, och täckningsgraden bland de som har hemtjänst ökar också stadigt i alla regioner. Det börjar även komma signaler om att vaccinationerna får önskad effekt, med ett minskat behov av vård av de allra äldsta.

I förra veckan lämnades också besked om att landets gymnasieskolor återgår till närundervisning som huvudregel. Det är i grunden ett positivt besked, men vi måste vara uppmärksamma på signaler om ökad smittspridning bland elever och personal. Redan i dag är yngre personer överrepresenterade i den skenande smittspridningen och vi behöver vara redo att ta till alla till buds stående medel om situationen förvärras ytterligare. Här spelar de regionala smittskydden en viktig roll i det fall vissa skolor återigen behöver övergå till digital undervisning. Kommuner och andra skolhuvudmän behöver också tydligt och användbart stöd från expertmyndigheterna för att undvika att oklarheter uppstår.

När vi tillåter smittspridningen i samhället att öka är det regionerna som lämnas att parera våra andras tillkortakommanden. Man samordnar IVA-platser, aktiverar krislägesavtal och vrider och vänder på varje sten för att säkra tillgången till vård åt alla som behöver den. Men trots den fantastiska kompetens och omställningsförmåga som regionerna besitter finns det en gräns för vad sjukvården och vårdpersonalen mäktar med.

Det är här som du och jag behöver kliva in och ta vårt ansvar. Hur mycket smittspridning klarar Sverige? Regionerna kommer aldrig att stå handfallna inför utmaningen och har redan bevisat sin förmåga att leverera i en kris. Men ansvaret kan inte bara vila på vårdpersonalens axlar. Så håll avstånd, undvik tillställningar, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom. Vi har alla en skyldighet att ge sjukvården förutsättningar att hjälpa oss ur den här pandemin.

Staffan Isling

Tidigare krönikor

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.