Publicerad 21 december 2021

Försöksverksamhet kan ta välfärden till nya höjder

Ännu ett år fullt av stora utmaningar är snart till ända. Innan fyrverkeripjäserna målar himlavalvet i rött, grönt och lila vill jag hinna skriva några ord om vikten av att främja innovativa försök i välfärden.

Staffan Isling

Den statliga detaljstyrningen av kommunsektorns verksamheter har under flera decennier ökat i omfattning. Utvecklingen försvårar för kommuner och regioner att exempelvis samarbeta över kommungränserna eller lägga personella resurser där de behövs som bäst. Överdetaljerad styrning och statliga administrativa pålagor begränsar kommunernas och regionernas handlingsutrymme och lägger krokben för nya arbetssätt och breddad samverkan.

Genom digitaliseringen har vi fått möjlighet att använda teknik som är gränslös och därmed ger oss helt nya möjligheter att samverka inom och mellan olika nivåer, professioner, organisationer, sektorer och även länder. Utvecklingen innebär att kapacitetsbegränsningarna och de organisatoriska mellanrum som ofta leder till kvalitetsbrister snart kan bli gårdagens problem. Men då måste lagar och regler hänga med i teknikutvecklingen.

Från SKR:s sida har vi länge drivit på för att regeringen ska införa möjligheten för kommuner och regioner att undantas från viss statlig detaljstyrning för att få till en så god och effektiv välfärd som möjligt utifrån medborgarnas lokala behov. Det var därför glädjande när regeringen under hösten tillsatte en utredning som ska föreslå åtgärder för hur staten kan lätta på regleringen för att främja försöksverksamhet som utvecklar välfärden.

Tillsammans med kommunerna och regionerna har SKR identifierat tänkbara områden att undanta från statlig detaljstyrning för att skapa en mer ändamålsenlig och effektiv verksamhet. Det finns många kommuner och regioner som nu står och stampar i startblocken, redo att få testa.

I Kronoberg har regionen föreslagit ett spännande projekt där en digital plattform för barn- och ungdomsvården ger myndigheter, vårdnadshavare och andra aktörer tillgång till ett gemensamt samlat dokument. Men för att sjösätta försöksverksamheten krävs undantag från bland annat sekretesslagstiftningen och rådande regler för personuppgiftshantering.

Kommunerna i Umeåregionen har också tagit fram flera förslag som kan vara aktuella för försöksverksamhet. Ett av dem handlar om så kallat sektorsbidrag, som innebär att riktade bidrag förs samman och får disponeras fritt utifrån lokala och regionala prioriteringar. Detta är en fråga som regeringen till stora delar har beslutanderätt över och som därmed kan testas under utredningens gång.

Ett annat, och verkligen högaktuellt, exempel hittar vi inom äldreomsorgen. Kommuner, regioner och privata utförare samverkar ofta för att skapa bästa möjliga stöd och omhändertagande för sköra äldre, men lagstiftningen hindrar dem från att ha en gemensam och samlad bild över den äldres behov och hälsotillstånd. Detta trots att både tekniken och viljan att samverka redan finns.

Dessa exempel visar att det är dags att byta lagstiftningens organisatoriska logik till förmån för en lagstiftning som är utformad med invånarnas behov i centrum. Det avgörande ska inte vara i vilken organisation viktiga uppgifter är dokumenterade, utan i vilken situation uppgifterna behövs.

Med nyårets fyrverkerier precis runt knuten tänker jag att den svenska välfärden behöver testa nya lösningar på dagens utmaningar genom uppskjut där vi kan se vilka lösningar som flyger. Det finns inte en rymdfarare i världen som nått månen utan att först ha skjutit iväg en testraket.

Om vi ska ta välfärden framåt behöver vi också välkomna nya försök att utveckla den. Kommunerna och regionerna behöver ges möjlighet att bredda samverkan och pröva nya arbetssätt. Om viljan och modet kompletteras med de juridiska förutsättningarna kan detta ta välfärden till en ny nivå.

Staffan Isling

Tidigare krönikor

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.