Publicerad 15 mars 2022

Ett tydligt statligt ledarskap i en svår tid

Tragedin i Ukraina fortsätter framför våra ögon. Ju längre kriget lider, desto fler människor tvingas på flykt. I Sverige förbereder vi oss nu på det största flyktingmottagandet sedan andra världskriget.

Staffan Isling

Uppemot tre miljoner människor har redan lämnat sina hem i krigets Ukraina. Inledningsvis har den stora merparten av de som flytt landet korsat gränsen till Polen och där blivit kvar. Över en och en halv miljon ukrainare uppskattas hittills ha tagit sig över till grannlandet. Med tiden beräknas fler och fler ta sig till vår sida av Östersjön. I dag uppskattas cirka 4000 ukrainska flyktingar om dagen ta sig till Sverige.

I förra veckan presenterade Migrationsverket tre scenarier över antalet flyktingar som beräknas komma till Sverige fram till sommaren. I det scenario som myndigheten ser som mest troligt anländer 76 000 flyktingar innan halvårsskiftet, men i den övre beräkningen kommer över 200 000 personer hit. Förutsättningarna ändras hela tiden och när söndag blir till måndag är den föregående veckans prognoser redan gamla. Redan nu står det bortom allt tvivel att vi behöver rusta landet för att ta emot ett mycket stort antal flyktingar.

Eftersom att det råder viseringsfrihet mellan EU och Ukraina har flyktingarna inte anmälningsplikt, utan får vistas i Sverige i 90 dagar utan att söka asyl. Det betyder att det är svårt att med säkerhet veta hur många flyktingarna är och var de befinner sig. Det innebär också en stor utmaning för kommunerna att planera bostäder, förskolor och skolor. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) vill se ett organiserat mottagande, med en fördelning över landets kommuner. Vi behöver ett statligt ledarskap och tydliga avtal, så att kommunerna ges möjlighet att planera och förbereda sitt mottagande på bästa möjliga sätt.

För att effektivisera samverkan och förbättra koordinationen har Migrationsverket bildat en myndighetsgrupp. I den nationella gruppen ingår, förutom Migrationsverket, även Polismyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och länsstyrelsernas samordningskansli. Även SKR deltar i gruppen, som medlemsorganisation och röst för kommuner och regioner. Myndighetsgruppen ska framförallt arbeta med frågor som rör fördelning av flyktingar, boendefrågor, ersättningssystemen och samordning av privata initiativ och civilsamhällets insatser.

I förra veckan drev SKR på för att få till en sådan här tät samordning. Vi vet hur avgörande det är för beredskapen att staten har en tydlig och enhetlig linje, fattar enade och snabba beslut och får löpande information om vad kommuner och regioner behöver. Såväl Migrationsverket som MSB och Länsstyrelsernas samordningskansli deltar också i informationsmöten med chefstjänstemän i kommuner och regioner. Migrationsverkets generaldirektör träffade i slutet av förra veckan några hundra kommun- och regionpolitiker i ett möte, där även Ukrainas ambassadör till Sverige medverkade.

SKR kommer att arbeta tätt i myndighetsgruppen, med fullt fokus på att kommuner och regioners behov och förutsättningar är utgångspunkten i alla åtgärder och beslut som regeringen tar fram. Vi kommer att föra en diskussion om de lokala behov som finns, både med regeringen och i myndighetsgruppen, med förhoppning om att staten står redo att agera snabbt. SKR är en arena för samverkan, erfarenhetsutbyte, för att samla lokala behov och för att förmedla information från myndigheterna till kommuner och regioner. En viktig del av SKR:s arbete består i att vi redan nu går igenom aktuell lagstiftning och statliga regelverk för att undersöka om det finns behov av tillfälliga förändringar ur ett kommun- och regionperspektiv.

Under pandemin har jag imponerats av kraften i samhället när kommuner, regioner, civilsamhälle, myndigheter och regering krokar arm. Jag hoppas att vi lyckas ta tillvara på de erfarenheterna nu. Om staten är lyhörd och arbetar snabbt för att ge kommuner och regioner rätt förutsättningar så finns det goda möjligheter att vi kommer att klara av även den här krisen. Så arbetar vi tillsammans för ta emot de medmänniskor som flyr från krigets fasor. Det är en väldigt viktig insats.

Staffan Isling

Tidigare krönikor

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.