Publicerad 6 juli 2021

Ännu en annorlunda sommar, med hopp om hösten 

Efter en kall vår kantad av utmaningar är värmen här, men vaccineringen tar inte sommarlov, utan pågår för fullt. I kampen mot pandemin pekar mycket åt rätt håll, men än är inte faran över.

Staffan Isling

När jag sätter mig för att skriva denna sista krönika innan sommaren slår det mig att det är den tredje gången i ordningen som min jul- eller sommarhälsning kallar efter ett slut på pandemin. Ett och ett halvt år har passerat sedan viruset först drabbade vårt samhälle. En tid där nästan alla våra vakna timmar ägnats åt viruset och arbetet med att bekämpa det. För mig personligen i möten med region- och kommunföreträdare, vid skrivbordet till ljudet av radion, i diskussioner med kollegor, vänner och familj. Pandemin skär tvärs igenom vardagen.

För många medarbetare och chefer i hälso- och sjukvården har pandemin kommit betydligt närmare inpå skinnet än så. Regionerna har aldrig tidigare stått inför en större utmaning och i många regioner har krislägesavtalet aktiverats i perioder för att säkra bemanningen. Särskilt inom intensivvården är det många som har arbetat tolvtimmarspass under lång tid. I sommar blir det viktigt med vila och återhämtning så att personalen orkar fortsätta vårda sjuka och rädda liv.

I höst och under kommande år kommer kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården att vara en av samhällets största och viktigaste utmaningar, och något vi kommer att arbeta både målmedvetet och intensivt med. För att locka fler till vårdyrkena behöver villkoren vara attraktiva, med god arbetsmiljö och bra möjligheter till kompetensutveckling. Vi i kommuner och regioner måste också bli ännu bättre på att använda kompetensen på rätt sätt. Det tjänar både medarbetaren och verksamheten på.

Jag vill också ägna några ord åt alla de som fått skolan att fungera, trots den enorma utmaning som pandemin inneburit. Elever, lärare, rektorer och skolchefer har alla gjort fantastiska insatser under året. Kommunerna har också varit föredömliga i sin förmåga att snabbt anpassa skolundervisningen efter nya och förändrade förutsättningar. Det gläder mig att detta även är den bild av skolan som målas upp av såväl regeringen som Skolverket.

En viktig hållpunkt i höst blir Coronakommissionens delbetänkande i slutet av oktober. Redovisningen kommer bland annat att beröra åtgärderna för att begränsa smittspridningen, hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera virusutbrottet och den digitala omställningen inom utbildningsväsendet. Jag hoppas på en väl genomarbetad granskning som kastar ljus på de fel som behöver åtgärdas, men samtidigt tar tillvara på de positiva saker som växt fram under krisen.

Landets kommuner och regioner har lyckats med en unik omställning för att hantera effekterna av pandemin. Satta under stor press har de visat vilken enorm kunskap och förmåga de besitter. Jag är oerhört stolt över de insatser som görs i den svenska välfärden. Varje dag. Dygnet runt. Vad vi nu genomlever är en tid av utmaningar, men även av lärdomar. Jag är övertygad om att hela samhället kommer att komma stärkta ur det här.

Slutligen vill jag uppmana alla att ta hand om varandra. Pandemin är inte över, den drabbar oss fortfarande. Vi behöver fortsätta hålla avstånd till andra, begränsa våra sociala kontakter och ta vaccinet när det blir vår tur. Under sommaren fortskrider vaccinationerna i snabb takt och varje dag får tusentals människor sin spruta. Det ger mig hopp om hösten.

Glad – men annorlunda – sommar!

Staffan Isling

Tidigare krönikor

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.