Publicerad 25 april 2023
Debatt

”Skärpta regler för dygnsvila är rätt väg att gå”

Vi vill inte ha fler exempel på incidenter där personal har jobbat alldeles för länge och är trötta när larmet kommer, skriver Ulf Olsson och Sten Nordin.

Vi vill inte ha fler exempel på incidenter där personal har jobbat alldeles för länge och är trötta när larmet kommer, skriver företrädare för SKR och Sobona.

EU-kommissionen kritiserade i fjol Sverige för att kollektivavtalet i kommun- och regionsektorn inte lever upp till reglerna i arbetstidsdirektivet. Sverige fick ett hårt krav på sig från EU-kommissionen att ändra regelverket, annars hotade en stämning mot Sverige – ett hot mot svenska kollektivavtal. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), de kommunala företagens arbetsgivarorganisation Sobona och de flesta facken i kommunsektorn förhandlade därför i december 2022 fram skärpta regler för dygnsvila – skyddsregler som stärker de anställdas arbetsvillkor.

Vad innebär då de nya reglerna? Att alla medarbetare garanteras minst elva timmars dygnsvila och att det för verksamheter som ansvarar för liv, hälsa och säkerhet finns begränsade möjligheter till undantag. Om det görs sådana undantag, så måste medarbetaren alltid ges kompenserande vila. Oavsett vad man som individ och anställd i vården, i omsorgen eller i räddningstjänsten tycker om reglerna, finns det tre viktiga poänger med det nya:

1. EU-direktivet efterlevs. En förlust vid en rättslig prövning skulle sannolikt leda till ett avsevärt striktare regelverk, som skulle påverka ett stort antal kollektivavtal om arbetstider på svensk arbetsmarknad. Med de nya reglerna följer vi EU-direktivet.

2. Arbetsmiljön stärks. Forskning visar att arbete med längre pass och kortare dygnsvila ökar risken för hälsoproblem, som hjärt- och kärlsjukdomar, depressioner och sömnstörningar. Det är därför viktigt att arbetstagare får tillräckligt med tid för återhämtning och sömn mellan arbetspassen, för att undvika hälsoproblem.

3. Säkerheten stärks. Att jobba ett helt dygn eller längre kan ha negativ effekt på möjligheterna att utföra arbetsuppgifter med ansvar för liv, hälsa och säkerhet. Ta exempelvis en ambulansförare som inte sovit på 24 timmar och som åker på ytterligare ett larm. Det är osäkert och otryggt både för medarbetaren och den patient som ska åka med i ambulansen.

För många arbetsgivare innebär de nya reglerna utmaningar. Scheman kan behöva förändras och kostnaderna kan öka. För medarbetarna betyder det förstärkt skydd för vila och återhämtning, men schemaändringar kan innebära en omställning av både arbetsliv och fritid. Och följaktligen finns det lite olika syn på de regler som EU kräver att vi följer.

De nya reglerna välkomnas av många, eftersom starkare skyddsregler anses nödvändiga. Samtidigt uttrycker andra kritik, eftersom reglerna begränsar möjligheterna att jobba riktigt långa pass för att sedan kunna vara ledig längre tid efteråt. När SKR, Sobona och facken förhandlar fram skärpta regler för dygnsvila, som stärker arbetsmiljön och ökar skyddet för den enskildes hälsa, så ifrågasätts det av en del. Det blir litet uppochnedvänt.

För den som i ett akut läge behöver sjukvård eller hjälp av blåljuspersonal är det dessutom väldigt viktigt att den personalen har en hälsosam arbetsmiljö med återhämtning. Vi vill inte ha fler exempel på incidenter där personal har jobbat alldeles för länge och är trötta när larmet kommer. Så vill ingen ha det.

Vi är, som företrädare för SKR och Sobona, trygga med att skärpta regler för dygnsvila är rätt väg att gå för medarbetare och verksamheter. Vi efterlever gällande lag, det vill säga EU-direktivet, och undviker att bli stämda i domstol. Vi vidtar åtgärder som stärker arbetsmiljön för medarbetarna och säkerheten i verksamheterna. Det är både bra och nödvändigt för att arbetsgivarna i kommun- och regionsektorn ska kunna fortsätta leverera trygga välfärdstjänster.

Ulf Olsson, ordförande i SKR:s förhandlingsdelegation och ordförande i Sobonas föreningsstyrelse

Sten Nordin, vice ordförande i SKR:s förhandlingsdelegation och vice ordförande i Sobonas föreningsstyrelse

Artikeln publicerades på Dagens Samhälle debatt 25 april 2023

Läs vidare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.