Publicerad 11 februari 2021
Debatt

Replik: SKR strävar efter att vara så transparenta som möjligt

I en kolumn i Sydsvenskan framför journalisten Lisa Kirsebom kritik mot SKR och menar att organisationen borde lyda under offentlighetsprincipen.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) strävar efter att vara så transparenta som möjligt. SKR är som medlemsorganisation en stor remissinstans till regering och myndigheter. Remissyttranden är allmänna handlingar, precis som överenskommelserna med staten. Däremot utreder SKR inte frågor åt regeringen, som sedan skulle vara hemliga fram till beslut. Så fungerar det inte.

SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuners och regioners verksamhet. Vi har bland annat ansvar för avtalsförhandlingar, förhandlingar med staten om finansieringen samt rådgivning. Precis som en arbetsgivarorganisation i privat sektor, eller en facklig organisation, kan vi inte vara öppna med hur förhandlingar går innan avtalen är slutna. Krav som är strikt reglerade i avtal.

SKR omfattas inte heller av arkivlagen, men registrerar givetvis mejl från medlemmar och ärenden för beslut på ett ordnat och systematiskt sätt. Vidare finns en bred insyn i SKR:s organisation. Vårt uppdrag utgår ifrån kongressens 451 kommun- och regionpolitiker, utsedda av medlemmarna från hela landet, baserat på valresultaten i kommuner och regioner.

SKR har precis som andra organisationer revisorer, både politiska och yrkesrevisorer, som granskar verksamheten. Sist men inte minst. SKR fattar inte beslut som handlar om pandemin. Men vi påtalar utmaningar och behov som våra medlemmar har, och vilka lösningar staten kan besluta om för att möta dessa. Frågor? Hör gärna av dig!

Staffan Isling, vd, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Repliken publicerades på sydsvenskan.se den 25 januari 2021

Läs vidare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.