Publicerad 13 februari 2020
Debatt

Replik: Psykiatriambulanser är inte den enda lösningen

Ska vi nå målet att stärka den psykiska hälsan, blir det olyckligt när regeringen så tydligt pekar ut just psykiatriambulanser som den enda eller viktigaste lösningen.

Porträtt av Marie Morell

Marie Morell

Att stärka den psykiska hälsan är ett av samhällets viktigaste frågor. SKR och regeringen har just kommit överens om en satsning på psykiska hälsa under 2020 och vi har haft en bra diskussion med regeringen om vad som behöver göras.

När socialministern och inrikesministern i Expressen (6/2 -20) beskriver det vi är överens om stämmer det tyvärr inte. Vi är överens om att stödja utvecklingen av mobila arbetssätt i både regioner och kommuner, men inte exakt hur det ska göras. Vi pekar inte ut psykiatriambulanser på det sätt som beskrivs.

Det akuta omhändertagandet av personer med psykiatriska tillstånd behöver stärkas. Redan i dag finns olika typer av mobila lösningar och akutpsykiatriska insatser i form av akutmottagningar och närakuter. Det finns också vinster att arbeta med mobila insatser i den reguljära psykiatriska vården också, inte bara i det akuta skedet.

Ska vi nå målet att stärka den psykiska hälsan, blir det olyckligt när regeringen så tydligt pekar ut just psykiatriambulanser som den enda eller viktigaste lösningen. Det ger kanske ett intryck av en konkret och handlingskraftig insats, men riskerar tyvärr att istället skapa förväntningar som inte kommer att infrias .

Överenskommelsen mellan SKR och regeringen säger inget om hur eller med vilken metod de ökande mobila lösningarna ska utvecklas. De 500 miljoner kronorna ska, enligt vår överenskommelse, kunna användas brett. Det är viktigt att regionerna och kommunerna själva, utifrån sina lokala förutsättningar, får avgöra vilka metoder som fungerar bäst för att skapa en bättre mobil vård i samband med psykisk ohälsa. Så blir vården som bäst och det har vi varit mycket tydliga med i diskussionerna. Det finns inga enkla sätt att lösa så här komplexa frågor.

När SKR tecknar överenskommelser med regeringen gör vi det på uppdrag av kommuner och regioner. Deras behov ser olika ut och de ber oss särskilt att inte peka ut exakt vilka insatser de ska förväntas göra för att få ta del av statsbidragen.

Vårt gemensamma mål i den här satsningen är att stärka den psykiska hälsan och förebygga suicid och det görs bäst om kommuner och regioner använder de extra resurserna där behoven är störst och där de gör mest nytta för patienterna.

Marie Morell, ordförande sjukvårdsdelegationen, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Publicerad i Expressen den 13 februari 2020

Läs vidare

Sakkunnig

Ing-Marie Wieselgren
Samordnare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR