Publicerad 29 mars 2023
Debatt

”Möt arbetskraftsbristen med bättre arbetsmiljö”

Vi beslutsfattare ska låta bli att lägga förslag och genomföra reformer som om strömmen av nya potentiella medarbetare vore outsinlig, skriver SKR:s ordförande Anders Henriksson.

Anders Henriksson.

Anders Henriksson.

Kommuner och regioner står för nästan alla välfärdstjänster i vårt land och får generellt sett höga betyg av medborgarna. Över 400 000 barn deltar årligen i fritidsverksamheter. Omkring 16 000 patienter får varje år en ny höftled. Cirka 190 000 lärare möter barn och elever varje dag. Och resultaten förbättras – fler överlever hjärtinfarkt och stroke, fallskadorna bland äldre blir färre och intresset för att utbilda sig till olika vårdyrken ökar.

Samtidigt finns det brister och utmaningar. Vi i den nya ledningen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) brinner för att ta oss an dem. SKR är en nationell röst för välfärden. Vi vet vad kommuner och regioner behöver och en klok regering lyssnar på vad vi har att säga. Vi kommer både att presentera konstruktiva lösningar på välfärdens utmaningar och ställa tydliga krav på riktigt bra statliga beslut av regeringen inom bland annat följande områden:

1. Värdesäkra och öka de generella statsbidragen

Sedan början av 2000-talet har staten gått från att stå för varannan krona i den kommunala och regionala välfärden till att i dag stå för var tredje krona. Det är en dramatisk förändring. För varje år har också statsbidragens värde urholkats.

Samtidigt har en växande andel av statens ekonomiska stöd till kommuner och regioner övergått i detaljstyrande och riktade statsbidrag. Pengar som är svåra att använda där de faktiskt behövs och som dessutom ofta är kostnadsdrivande.

Detta är vår viktiga uppmaning till regeringen: Gör upp med de riktade statsbidragen och satsa i stället på värdesäkrade generella statsbidrag. Då får vi en trygg grund för välfärden att stå på och kan lämna den dåliga detaljstyrningen bakom oss.

2. Möt arbetskraftsbristen med bättre arbetsmiljö, nya arbetssätt och stöd till digitalisering

Arbetskraftsbristen är ett stort problem för välfärden och det kommer bara att växa. I sex av tio kommuner minskar andelen invånare i arbetsför ålder. Alla vi som är beslutsfattare på olika nivåer i vårt land ska låta bli att lägga förslag, genomföra reformer och prata som om strömmen av nya potentiella medarbetare vore outsinlig. Fokus, såväl i regeringskansli och riksdag som i kommuner och regioner, behöver i stället vara på nya arbetssätt, stöd till digitalisering, kompetensutveckling och förutsättningar hos både chefer och medarbetare att tänka nytt. Och all onödig administration måste bort.

Vi behöver lägga grunden för bra arbetsplatser där välfärdens medarbetare kan hålla sig friska hela yrkeslivet och dessutom lägga till fler yrkesverksamma år.

Heltidsresan, som SKR och Kommunal driver tillsammans, ska inte bara fortsätta och intensifieras, utan behöver också spridas till fler yrkesgrupper inom välfärden.

3. Ha barns och ungas villkor för ögonen

Vi ska varje dag driva en politik som har barns och ungas livsvillkor för ögonen. Fler barn och unga måste ges chansen att få en trygg och lärorik skolgång. Det bästa vaccinet mot framtida ohälsa och arbetslöshet är en fullgången gymnasieutbildning.

Första linjens psykiatri behöver finnas på plats för att möta människors behov, tidigt och nära. Det gäller inte minst barn och ungdomar som inte mår bra. Endast tillsammans – riksdag, regering, kommuner, regioner, myndigheter och civilsamhälle – kan vi bryta grogrunden för rekrytering av unga till kriminella gäng och brottslighet.

I Sveriges regering finns flera statsråd med värdefull erfarenhet av politiskt arbete i kommuner och regioner. De vet att förutsättningarna skiljer sig över landet och att lösningarna också måste vara lokala och regionala. Det är i dialog med medborgarna på lokal och regional nivå som skola, vård och omsorg ska utformas. I lokalsamhället finns tillit och närhet. Det är också lokalt som det demokratiska ansvaret kan utkrävas.

Med denna gemensamma insikt för regeringen och SKR kan Sverige fortsätta att utvecklas. Vi vill arbeta tillsammans med regeringen för en välfärd som blir lite bättre varje dag. Det framgångsrika Sverige byggs lokalt, så har det varit historiskt. Det är också en självklar utgångspunkt i det gemensamma arbetet framåt.

Anders Henriksson, ordförande Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Artikeln publicerades i Dagens Samhälle den 29 mars 2023

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.