Publicerad 2 oktober 2023
Debatt

Idrottens roll för folkhälsan behöver stärkas

Idrotten bidrar till folkhälsa, integration, demokrati och tillväxt. Nu vill vi kroka arm med regeringen för att ytterligare utveckla de värden idrotten ger inom fyra centrala områden.

Knattar som kutar, hoppar och far fram. En boll rullar i mål. En ribba ligger kvar. En häst som skrittar. I idrottens vardag ryms viktiga värden för individen och samhället. Rörelse främjas och ohälsa förebyggs. Gemenskap och demokrati byggs samtidigt som Sveriges kommande Asllanis, Mondos och Baryards övar kamratskap och skicklighet.

Kommuner och regioner bygger och underhåller idrottsanläggningar och idrottsrörelsen fyller dem varje dag med hundratusentals barn, unga och vuxna. Nu vill vi kroka arm med regeringen för att inom fyra centrala områden ytterligare utveckla de värden som idrotten ger:

Folkhälsa och psykisk hälsa

Idrotten är en positiv kraft för välbefinnande. Lika viktig som den fysiska aktiviteten är den sociala samvaro som idrottsföreningen kan erbjuda. Vi har en viktig uppgift att involvera fler som idag befinner sig vid sidan av träning, inte minst att tidigt ge barn och ungdomar möjligheter till goda motionsvanor och en meningsfull fritid.

Sambandet mellan psykisk hälsa och motion är väl dokumenterat och många unga är idag i stort behov av mer fysisk aktivitet. Det behövs även en jämnare fördelning mellan flickors och pojkars idrottande, en ökad tillgänglighet till anläggningar för personer med funktionsnedsättning samt initiativ för att nå unga som lever i ett socialt utanförskap med högre risk att drabbas av ohälsa.

Nationell fond för anläggningar

Förutom kunniga ledare och samverkan med skolan, krävs attraktiva anläggningar där lusten att röra sig stimuleras. Då skapas även viktiga samlingsplatser för närområdet, där föreningslivet får en aktiv roll.

Men dagens kärva ekonomiska läge riskerar minska kommunernas stöd om 14 miljarder kronor till driften av idrottsanläggningar, vilket drabbar motionsidrotten och föreningslivet. Det behövs ett nytänkande och långsiktigt ekonomiskt stöd för framtidens idrottsmiljöer. Vi föreslår därför att regeringen inrättar en nationell fond för att utveckla framtidens idrotts- och fritidsmiljöer.

Fokus på landsbygden

På många orter är idrottsklubbarna motor för gemenskap, attraktiva livsmiljöer och besöksnäringen. Här behöver staten i praktisk mening erkänna idrottens och civilsamhällets betydelse för utvecklingen av våra landsbygder, exempelvis genom att synas i strategiska planer och samverkansprojekt.

Besöksnäring

Såväl lokala idrottsevenemang som stora event bidrar till arbetstillfällen, ökad turism och marknadsföring av orten. Ett ökat samarbete mellan arrangörer och staten vore fruktbart för fortsatt lokal och regional utveckling.

Idrotten bidrar till folkhälsa, integration, demokrati och tillväxt. Potentialen att nå bredare grupper är stor. Vi bjuder gemensamt in regeringen för samtal om hur vi tillsammans kan ta vara på de värden som idrotten ger.

Karl-Erik Nilsson, ordförande Riksidrottsförbundet

Anders Henriksson, ordförande Sveriges Kommuner och Regioner

Läs vidare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.