Publicerad 27 juni 2023
Debatt

Gör obehagliga mejl och sms olagliga

Gör det brottsligt att med hat och hot försöka påverka förtroendevaldas och tjänstepersoners beslut, skriver Sveriges kommuner och regioner.

Hat och hot mot medarbetare i välfärden är vanligare än mot anställda i övrigt. 3 av 10 uppger att de har blivit utsatta det senaste året. Detta är ett angrepp mot hela vårt välfärdssamhälle. Därför krävs flera lagförändringar nu.

Det har snart gått ett år sedan det ofattbara. SKR:s psykiatrisamordnare Ing-Marie Wieselgren mördades mitt under Almedalsveckan. När vi nu återvänder till Almedalen gör vi det för att hylla det demokratiska samtalet och med den fasta övertygelsen om att hot och hat mot politiker och välfärdens medarbetare måste få ett slut.

Det är alldeles för många människor som känner sig otrygga i sitt yrkesutövande. Hotet och våldet mot medarbetare i kommuner och regioner är vanligare än på arbetsmarknaden i övrigt. Statistiken talar sitt tydliga språk. 3 av 10 uppger att de blivit utsatta för hot eller våld i arbetet under det senaste året. Motsvarande siffra för förtroendevalda i riksdag, kommun och region är 26 procent. Vi vet också att många andra yrkesgrupper, inte minst journalister, är ständigt utsatta. Det är oacceptabelt och en utveckling som måste stoppas.

Hot och hat orsakar inte bara lidande för den som utsätts och personens närstående. Det kan dessutom påverka förtroendevalda och medarbetare i deras beslutsfattande, leda till självcensur och lämnade uppdrag. Det blir därmed ett hot mot hela vårt välfärdssamhälle.

Vi har var och en rätt att vara kritiska mot ett myndighetsbeslut eller ett beslut fattat i fullmäktige. Vi har var och en har rätt att diskutera och använda våra demokratiska rättigheter. Men det måste alltid ske med respekt och utan personangrepp. Alla vi som på olika sätt deltar i det offentliga samtalet kan bidra till att samtalsklimatet blir bättre. Från det egna Facebookflödet till den politiska debatten.

Kräver lagändringar

Kommuner och regioner har som arbetsgivare det yttersta ansvaret att säkra medarbetares trygghet och säkerhet. Ett förebyggande och systematiskt arbetsmiljöarbete är avgörande för trygga arbetsplatser. Men arbetsgivarna har inte alltid rätt förutsättningar för att lyckas. SKR har därför uppvaktat regeringen och föreslagit flera åtgärder. Tre är särskilt prioriterade.

• Inför ett nytt brott: Otillåten påverkan
Individer som försöker påverka förtroendevalda och tjänstepersoners beslut ska ställas till svars för sina handlingar. Ageranden som inte är straffbara i sig, såsom grova förolämpningar, obehagliga mejl, sms eller samtal och skuldbeläggning, ska kunna leda till påföljd om syftet är otillåten påverkan.

• Ändra lagstiftningen så att arbetsgivaren – inte medarbetarna – är målsägande
I dag tvingas enskilda anställda som utsätts för brott i tjänsten själva vara en del i rättsprocessen och där röjs deras privata uppgifter. Det skapar oro för medarbetarens egen och anhörigas säkerhet och ökar risken för att den som utsatts inte polisanmäler.

• Ge kommuner och regioner ansvar för förtroendevaldas trygghet
Arbetsmiljölagen gäller inte för förtroendevalda. Det innebär att det inte finns ett uttalat ansvar för kommuner och regioner att agera om förtroendevalda blir utsatta för hot och hat. I dag faller det ansvaret på de politiska partierna och faller alltför ofta mellan stolarna. Det gör den förtroendevalde extra utsatt och försvårar för förebyggande arbete.

En demokratifråga

Att säkerställa att välfärdens medarbetare och förtroendevalda kan utföra sina uppdrag är ytterst en fråga om hur stark vi vill att den svenska demokratin ska vara. Vi menar att de som arbetar för samhällets utveckling, också måste få samhällets skydd.

Under Almedalsveckan kommer SKR:s politiker och tjänstepersoner att medverka i samtal om välfärdens alla frågor. I år är det extra viktigt för oss att vara på plats och vi ser fram emot spännande diskussioner och debatter. I vårt Sverige får det demokratiska samtalet aldrig tystna. Tillsammans står vi upp för demokratin.

Anders Henriksson
Ordförande, Sveriges kommuner och regioner

Leif Sandberg
1:e vice ordförande, Sveriges Kommuner och Regioner

Peter Danielsson
2:e vice ordförande, Sveriges Kommuner och Regioner

Läs vidare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.