Publicerad 16 juni 2023
Debatt

Cybersäkerhet - en angelägen lokal fråga

Innan EU-kommissionen lägger ett skarpt lagförslag om ökad cybersäkerhet, behöver vi i kommuner och regioner diskutera frågan och vara tydliga i våra budskap om hur vi kan stärka den digitala säkerheten.

Ledorden måste vara att digitaliseringen ska stärka våra myndigheters säkerhet och motstånd från angrepp utifrån, inte försvaga oss.

Vi beslutsfattare i kommuner och regioner pratar ofta om hur digitaliseringen behöver öka för att vi ska klara de utmaningar vi står inför. Vi pratar dock alltför lite om att en ökad digitalisering också innebär att kommuner och regioner måste förstärka säkerheten kring digitala tjänster. Digitaliseringen ska göra vårt samhälle starkare än vad vi är idag, inte mer sårbart

Cyberattacker inträffar mer frekvent nu än tidigare och blir alltmer avancerade. Lokala myndigheter är bland de mest sårbara och prioriterade målen för hackare. Dels för att det är enklare att bryta igenom de skydd som används, dels för att det påverkar många människor. Ytterligare en konsekvens är att det undergräver förtroendet för lokala och regionala myndigheter, vilket kan vara ett av syftena för attackerna och då ofta från främmande makt.

Mörkertalet är stort men uppskattningsvis utsätts större kommuner i Sverige för runt 400 angrepp varje vecka. Ett tydligt svenskt exempel är en mindre kommun som blev helt utslagen av en ransomware-attack i över en vecka.

Stora utmaningar och möjligheter

EU-kommissionen presenterade i april ett lagstiftningspaket om cybersäkerhet, där ett av förslagen är cybersolidaritetsinitiativet. Ett lagförslag om hur den digitala säkerheten inom EU ska stärkas bland annat via ökat arbete med kompetensförsörjning på området och skapa verktyg för att medlemsländerna ska kunna bistå varandra i beredskap för, hanteringen av och återhämtning från attacker.

Europeiska Regionkommittén, såsom rådgivande organ till de lagstiftande institutionerna, kommer att lägga fram vad som behöver göras på lokal och regional nivå. Mitt uppdrag här är att tillsammans med SKR skriva fram regionkommitténs yttrande till förslaget och där belysa de utmaningar som finns på lokal och regional nivå i Europa att på ett säkert sätt tillhandahålla tjänster till medborgarna i en digital värld.

Utmaningarna på lokal och regional nivå är stora och avgörande för att vi ska kunna bygga upp ett EU som är starkt rustat mot cyberattacker.

Vad som redan nu är tydligt är att utbytet av information mellan lokala och regionala myndigheter om attacker måste förbättras, inte bara på nationell nivå utan också inom EU. Attackerna är ofta globala och går snabbt vidare till nya mål inom samma länder och inom EU.

Innan ett skarpt lagförslag av EU-kommissionen, behöver vi inom den lokala och regionala sektorn diskutera frågan och vara tydliga i våra budskap om hur vi kan stärka den digitala säkerheten. Ledorden måste vara att digitaliseringen ska stärka våra myndigheters säkerhet och motstånd från angrepp utifrån, inte försvaga oss.

Pehr Granfalk (M)
Gästkrönikör
Ledamot i SKR:s EU-beredning samt ledamot i Europeiska Regionkommittén

 

Läs vidare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.