Publicerad 20 februari 2024

SKR i Almedalen 2023

SKR var på plats under årets Almedalsvecka. Här kan du ta del av våra seminarier.

SKR arrangerade tre seminarier och var medarrangör i ett fjärde seminarium. Seminarierna kommer att textas inom kort och går att titta på under begränsad tid.

Stärk barns och ungas psykiska hälsa

Psykisk ohälsa är en av vår tids största folkhälsoutmaningar, framför allt bland barn och unga. Trots satsningar och fler anställda inom psykiatrin upplever många att det blivit svårare att få den hjälp man behöver. Hur kan Sverige skapa bättre förutsättningar för barns och ungas psykiska hälsa?

Moderator var Kerstin Evelius, sektionschef för Uppdrag psykisk hälsa på SKR.

Medverkande på seminariet

 • Anders Henriksson, ordförande, Sveriges Kommuner och Regioner
 • Leif Sandberg, 1:e vice ordförande, Sveriges Kommuner och Regioner
 • Jakob Forssmed, socialminister
 • Maja Sjögren, ordförande, Elevernas Riksförbund
 • Karin Forsman, utvecklingsledare, Norrbottens kommuner
 • Lotta Schneider, ordförande Röda Korsets ungdomsförbund
 • Helene Henriksson, Sätt Skåne i rörelse, Region Skåne
 • Linda Welin, verksamhetschef Barn- och ungdomspsykiatrin, Region Skåne

Seminariet är 60 minuter.

Hur ska välfärden styras – och vem gör det bäst?

Tufft ekonomiskt läge och stor personalbrist. Välfärdens verksamheter är under stark press. Hur kan staten och kommuner och regioner gemensamt se till att välfärden levererar, både till vardags och i kris?

Moderator var journalisten Heidi Avellan.

Medverkande på seminariet

 • Anders Henriksson, ordförande, Sveriges Kommuner och Regioner
 • Niklas Wykman (M), finansmarknadsminister
 • Annika Wallenskog, chefsekonom, Sveriges Kommuner och Regioner
 • Annelie Roswall Ljunggren, generaldirektör, Statskontoret
 • Lena Granqvist, samhällspolitisk chef, Saco
 • Ulrika K Jansson, kommundirektör Karlstad kommun

Seminariet är 45 minuter.

Krafttag mot hot och otillåten påverkan - Vad krävs för att välfärdens medarbetare ska vara trygga?

3 av 10 anställda i kommuner och regioner säger sig ha utsatts för hot och våld det senaste året. Otillåten påverkan är vardag för många. Arbetsgivarna har ansvaret, men det krävs också bättre lagstöd och fler insatser från regering och myndigheter. Vad har gjorts hittills och vad krävs framåt?

Moderator var journalisten Heidi Avellan. Seminariet är 45 minuter.

Medverkande under seminariet

 • Peter Danielsson, 2:e vice ordförande, SKR
 • Camilla Waltersson Grönvall (M), Socialtjänstminister
 • Mattias Larsson, generaldirektör, BRÅ
 • Heike Erkers, ordförande, Akademikerförbundet SSR
 • Karen Alvstad, socialchef, Göteborgs stad
 • Heidi Avellan, moderator
Rapport: Förslag för att motverka hot, hat och otillåten påverkan

När arbetskraften inte räcker till – hur bibehåller vi välfärd och tillväxt i kompetensbristens Sverige?

Både näringslivet och den offentliga sektorn skriker efter fler medarbetare. Samtidigt behöver fler människor arbeta. När trycket på välfärden ökar, försvaret rustar upp, kriminalvården utökas och företagen investerar finns det inte tillräckligt med kompetens för alla behov.

Arrangerades tillsammans med Svenskt Näringsliv och Arbetsgivarverket.

Larmet: Arbetskraften kommer inte räcka till, Svenskt näringsliv

Medverkande under seminariet

 • Caroline Olsson, chef arbetsgivarpolitiska avdelningen, SKR
 • Mattias Dahl, vice vd, Svenskt Näringsliv
 • Anna Falck, förhandlingschef, Arbetsgivarverket
 • Fredrik Rosengren, Rikskronofogde
 • Per Widolf, förhandlingschef, Industriarbetsgivarna
 • Johan Fritz, Jönköpings kommun
 • Jörgen Huitfeldt, moderator

Informationsansvarig

 • Mathias Hvit
  Kommunikatör