Publicerad 16 oktober 2023
Nyhet

Välkommet om statens roll i den fysiska planeringen

Statens roll i den fysiska planeringen behöver moderniseras och utvecklas. SKR välkomnar förslagen från regeringens utredare i förstudien om nationell fysisk planering.

Ann-Sofie Eriksson

Ann-Sofie Eriksson.

– Regeringen behöver snabbt se till att fortsätta utreda förslagen. Statens roll som aktör i den fysiska planeringen behöver synliggöras, effektiviseras och moderniseras. För att kommunerna ska kunna ta sitt planeringsansvar krävs en statlig tydlighet som rör de nationella intressena, säger Ann-Sofie Eriksson, sektionschef på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Förstudien belyser behovet av att staten redogör för sin uppfattning om en långsiktigt hållbar användning av mark och vatten och en effektiv fysisk planering och prövning. I uppdraget ingick också att föreslå en struktur för hur nationell fysisk planering kan utformas samt vilka frågor och intressen som bör omfattas av en sådan planering.

Brister i dagens system

SKR konstaterar att utredaren har gjort en gedigen analys av vad som brister i dagens planeringssystem. I korthet handlar det bland annat om avsaknad av nationell tydlighet och målbild, bristande förmåga att nationellt hantera en ökande överstatlig påverkan, statliga myndigheters agerande och samordning och bristande aktualitet och avgränsningar. Förstudien slår fast att kritiken är omfattande och besvärande.

– SKR delar slutsatsen att det finns ett stort behov av ett förnyat arbetssätt i frågor som rör statens anspråk på mark och vatten. Statlig samordning och en fungerande dialog mellan staten och kommunerna är en förutsättning för effektiva bygg- och planeringsprocesser, säger Ann-Sofie Eriksson.

Fakta

Förstudien om nationell fysisk planering överlämnades till regeringen den 29 september.

Läs vidare

Sakkunnig

Kristina Isacsson
Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.