Publicerad 28 mars 2023
Nyhet

Välkommet besked om sfi till ukrainare

Idag meddelade regeringen att de avsätter 100 miljoner i vårändringsbudgeten till svenska för invandrare, sfi, för ukrainare. Ett bra besked som visar att regeringen lyssnat på kommunerna.

Anders Henriksson.

Anders Henriksson.

− Det är bra att det nu tydliggörs att kommunerna kan erbjuda sfi till ukrainare. Vi har vid flera tillfällen uppmärksammat regeringen, den förra och nuvarande, på att det behövs regeländringar och finansiering för att kommunerna ska kunna erbjuda sfi och annan vuxenutbildning, säger Anders Henriksson, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Pengarna som aviserats kommer att delas ut som statsbidrag via Skolverket och gäller för 2023. Idag finns drygt 25 000 vuxna ukrainare som omfattas av massflyktsdirektivet i Sverige och det är oklart hur många som kommer att vilja ta del av sfi.

Enligt SKRs beräkningar motsvarar den föreslagna tilldelningen kommunala kostnader för omkring 3500 personer under ett halvårs undervisning enligt sfi.

Staten har det ekonomiska ansvaret för kostnader förknippade med flyktingmottagandet i Sverige. Med deltagande i sfi kommer även behov av barnomsorg och resor till skolan.

− Det är ingen som vet hur länge det här fruktansvärda kriget kommer att pågå. Men vi är alla måna om att de ukrainare som nu vistas i Sverige under massflyktsdirektivet ska får en chans att komma in i det svenska samhället och då är språket grundläggande. Det här räcker en bit och vi utgår från att regeringen fortsätter att lyssna på kommunernas behov, säger Anders Henriksson.

SKR har under våren och sommaren 2022 lämnat hemställan om behovet av ersättningar och regelförändringar för ett flertal områden rörande ukrainska flyktingar. Förutom sfi handlar det bland annat om yrkesutbildning för att ta till vara på den kompetens som finns.

Fakta

Närmare 40 000 personer med skydd enligt massflyktsdirektivet var inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem den 1 februari. Av dem har drygt 33 000 personer ansökt om förlängt uppehållstillstånd.

Källa: Migrationsverket

Läs vidare

Sakkunnig

Roy Melchert
chef arbetsmarknadssektionen

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.