Publicerad 13 december 2022
Nyhet

Välfärdens kompetensutmaning går att lösa

Att hitta rätt kompetens är välfärdens största utmaning. Men när arbetskraften inte räcker till måste nyrekrytering kompletteras med flera olika åtgärder, visar en ny rapport från SKR.

Caroline Olsson

Caroline Olsson

− Välfärdens kompetensutmaning är möjlig att lösa. Det kräver en helhetssyn där arbetsgivare, staten och fackliga organisationer samarbetar kring en kombination av långsiktiga åtgärder som verkligen möter kompetensutmaningen, säger Caroline Olsson, chef för arbetsgivarpolitiska avdelningen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Enligt SCB ökar personer i arbetsför ålder med fyra procent eller 253 000 personer fram till 2031. I rapporten Välfärdens kompetensförsörjning framgår att antalet faktiskt sysselsatta dock bara beräknas öka med 169 000 personer. Mer än hälften av dem, 91 000 personer, skulle behövas i välfärden, framför allt i äldreomsorgen. Utöver det beräknas över 300 000 medarbetare i kommuner och regioner gå i pension under samma period.

− I sex av tio kommuner minskar till och med antalet personer i arbetsför ålder de kommande tio åren. Ska Sverige lyckas trygga välfärden framåt måste vi utgå från fakta. Arbetskraften kommer inte att räcka till. Vi kommer att behöva komplettera rekrytering med flera olika och samspelande insatser, säger Caroline Olsson.

Den största potentialen för att möta kompetensutmaningen finns i det kommuner och regioner själva kan göra. Genom att förändra arbetssätt och ta tillvara och utveckla de befintliga medarbetarna kan behoven av fler anställda minska.

− Att få fler redan anställda att arbeta heltid och förlänga arbetslivet med ett par år skulle ge en enorm effekt. Om alla i välfärden som idag arbetar deltid skulle arbeta tre timmar mer i veckan och pensionsåldern öka till 66 år skulle behovet av anställda minska med en fjärdedel eller 100 000 personer fram till 2031, säger Caroline Olsson.

De kommande tio åren är behoven av personal som störst i äldreomsorgen. Bara på grund av befolkningsutvecklingen ökar behovet av anställda med 31 procent fram till 2031, vilket innebär att de 186 000 medarbetare som idag är anställda behöver växa till 245 000 anställda i äldreomsorgen de kommande tio åren.

Staten behöver vara med och ta ett långsiktigt ansvar för välfärdens kompetensförsörjning. Ett bra exempel på när det fungerar väl är den statliga satsningen Äldreomsorgslyftet, som bidrar till kompetensutveckling i äldreomsorgen genom möjligheter att studera med lön.

− Äldreomsorgslyftet levererar. Bara under 2021 utbildade eller vidareutbildade sig 25 000 medarbetare inom äldreomsorgen. Vi ser gärna att staten förlänger och förstärker satsningen genom att säkra upp fler utbildningsplatser och låta kommunerna att köpa in utbildning för medlen, säger Caroline Olsson.

Fakta

Fram till 2031 ökar personer i arbetsför ålder endast med fyra procent vilket motsvarar omkring 253 000 personer. Antalet faktiskt sysselsatta beräknas öka med 169 000 under samma period.

Fram till 2031 kommer personer 80 år eller äldre att öka med nästan 264 000 personer. Det innebär att gruppen ökar med nästan 50 procent.

Den demografiska utmaningen varierar över landet, i sex av tio kommuner minskar personer i arbetsför ålder samtidigt som äldre ökar kraftigt.

Kommuner och regioner (inkl. privata utförare) behöver anställa 410 000 personer fram till 2031 på grund av befolkningsutveckling och pensionsavgångar.

Behovet av anställda i välfärden kan minska med en fjärdedel om alla deltidsarbetande arbetar tre timmar mer i veckan och pensionsåldern ökar till 66 år fram till 2031.

Äldreomsorgen skulle behöva anställa 111 000 personer fram till 2031, varav 58 500 eller 31 procent på grund av demografin och 52 000 på grund av pensionsavgångar.

Hälso- och sjukvården skulle behöva anställa totalt 85 500 personer fram till 2031, varav 22 500 på grund av demografin och 63 000 på grund av pensionsavgångar.

Läs vidare

Sakkunnig

Bodil Umegård
Sektionschef

Johanna Öqvist
Utredare

Katarina Storm Åsell
Utredare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.