Publicerad 16 mars 2022
Nyhet

Utredning ska utveckla kultursamverkansmodellen

SKR välkomnar beskedet att regeringen vill göra en utredning för att utveckla kultursamverkansmodellen. En förändrad modell kan frigöra tid och resurser för utveckling av kulturlivet.

Anders Knape

Anders Knape

– SKR ser positivt på att regeringen vill utveckla kultursamverkansmodellen. Utredningen behöver undersöka statens förutsättningar som samverkanspart och hur den statliga politiken för regional kulturverksamhet kan vara mer långsiktig och bidra till bättre framförhållning, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Utredningen bör även genomlysa formerna för bidragsgivningen. Målet är att kommuner, regioner och stat ska kunna lägga fokus på att utveckla sitt arbete för konst och kultur i regionerna snarare än på administration och uppföljning.

– Ett förändrat förfarande, där regionerna inte äskar medel från Statens kulturråd, förenklar och frigör tid för både staten, myndigheterna och regionerna. Det kommer innebära att vi kan ägna mer kraft åt att utveckla arbetet för konst och kultur i regionerna, säger Anders Knape.

Läs vidare

Sakkunnig

Louise Andersson
Handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR